ค้นหาจาก.... รายการ :   ประเภท :    หมวด : 

   และค้นหาพร้อมกับ วลี.....          แสดงข้อมูลทั้งหมด ก่อนทำการค้นหา
วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี "วันดินโลก" (World Soil Day)..
รูปภาพมีเงา
   สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันดินโลก" (World Soil Day) เพื่อสดุดีพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ #วันพ่อแห่งชาติ..  เปิดอ่าน
๕๙ คำสอนของพ่อ (พ่อของแผ่นดิน)..
รูปภาพมีเงา
   พระองค์ท่านเปรียบเสมือนตำรา เป็นหนังสือที่ดีมีเนื้อหา มีตัวอย่าง คือสิ่งที่ท่านปฏิบัติมาตลอดชั่วอายุคน ทุกสิ่งที่ท่านตรัส ทุกสิ่งที่ท่านทำ คือตำราที่ล้ำค่าของปวงชนชาวไทย..  เปิดอ่าน
70 ปี กับ 4,596 โครงการพระราชดำริ..
รูปภาพมีเงา
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศของเรา ทรงได้รับการขนานนามว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก เมื่อรวมกับพระบรมวงศ์อีก 6 พระองค์แล้ว โครงการพระราชดำริมีมากถึง 4,596 โครงการ ทั่วประเทศไทย! ..  เปิดอ่าน
อยากรู้เหมือนกัน (คำสอนของพ่อ)..
รูปภาพมีเงา
   เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๘ พรรษา ทรงทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "ข้าวสาร ๑ กระสอบมีกี่เม็ด?"..  เปิดอ่าน
ทุกข์สุขของราษฎร คือทุกข์สุขของพ่อ (พ่อของแผ่นดิน)..
รูปภาพมีเงา
   ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เสด็จฯเยี่ยมเยียนราษฎร ไม่ว่าแห่งหนใด มิได้ทรงคำนึงถึงภยันตรายใดๆ ไม่ทรงถือเป็นอุปสรรคกีดขวาง ทรงเสด็จไปจนถึงตัวราษฎรที่ทรงห่วงใย..  เปิดอ่าน
สุเมธ... งานยังไม่เสร็จ (คำสอนของพ่อ)..
รูปภาพมีเงา
   ความตอนหนึ่งจากปาฐกถาในงานโครงการจัดกิจกรรมและสัมมนาผู้สูงอายุร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน ณ อาคารรัฐสภา 22 เมษายน 2555 - ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล..  เปิดอ่าน
คำสอนของพ่อ พ่อของแผ่นดินไทย..
รูปภาพมีเงา
   เหมือนฟ้าฟาด กลางใจ ไทยทั้งชาติ
บรมนาถ พระเสด็จ เสวยสวรรค์
นิกรพร่าง พรายน้ำตา ร่ำจาบัลย์
พระคุณสรรพ์ สำนึกอยู่ ไม่รู้เลือน
..  เปิดอ่าน

   บทความเทคโนโลยี   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 1 หน้า ] แสดงหน้าละ 30 หัวข้อ [ จากจำนวน 7 หัวข้อ ]   
วัน-เดือน-ปีประเภทเนื้อหา [ เนื้อที่รวม 0.906 MB ]   เปิดอ่าน
 5 ธันวาคม 2559  พ่อของแผ่นดิน  วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี "วันดินโลก" (World Soil Day) 
[ 686 ] 
 5 พฤศจิกายน 2559  คำสอนของพ่อ  ๕๙ คำสอนของพ่อ (พ่อของแผ่นดิน) 
[ 1,160 ] 
 31 ตุลาคม 2559  พ่อของแผ่นดิน  70 ปี กับ 4,596 โครงการพระราชดำริ 
[ 845 ] 
 25 ตุลาคม 2559  คำสอนของพ่อ  อยากรู้เหมือนกัน (คำสอนของพ่อ) 
[ 580 ] 
 24 ตุลาคม 2559  พ่อของแผ่นดิน  ทุกข์สุขของราษฎร คือทุกข์สุขของพ่อ (พ่อของแผ่นดิน) 
[ 9,254 ] 
 22 ตุลาคม 2559  คำสอนของพ่อ  สุเมธ... งานยังไม่เสร็จ (คำสอนของพ่อ) 
[ 534 ] 
 16 ตุลาคม 2559  คำสอนของพ่อ  คำสอนของพ่อ พ่อของแผ่นดินไทย 
[ 9,052 ] 

จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น