ค้นหาจาก.... รายการ :   ประเภท :    หมวด : 

   และค้นหาพร้อมกับ วลี.....          แสดงข้อมูลทั้งหมด ก่อนทำการค้นหา
การเตรียมถังพลาสติกไว้ใส่กรดกัดลายทองแดง PCB..
รูปภาพมีเงา
   การกัดลายทองแดง แผ่น PCB ต้องใช้กรดกัดทองแดง ซึ่งต้องใช้ถังพลาสติกมาใช้สำหรับรองน้ำกรด ไม่ต้องไปซื้อ หาง่าย ทำไว้เองได้ เตรียมไว้สำหรับการกัดลายทองแดง PCB ..  เปิดอ่าน
ขั้นตอนการทำแผ่น PCB พิมพ์ ลอกลาย ตัด กัดทองแดง..
รูปภาพมีเงา
   ขั้นตอนการทำแผ่น PCB เป็นขั้นตอนง่ายๆ ไม่ลำบากในการผลิตแผ่น PCB ได้เอง เช่น การพิมพ์ลาย PCB การตัดแผ่นทองแดงด้วยคัตเตอร์ การรีดลอกลาย การกัดแผ่นทองแดง..  เปิดอ่าน
โปรแกรม PCB Wizard การปรับแต่งขนาดแผ่นงาน..
รูปภาพมีเงา
   การตั้งค่าขนาดแผ่นงาน ก็คือการจัดขนาดแผ่น PCB ให้มีขนาดตามที่เราต้องการใช้งาน มีความสำคัญมากในการจัดระยะแผ่น PCB และพิมพ์ออกมาเป็นลายวงจร..  เปิดอ่าน
การเตรียมอุปกรณ์ การออกแบบวงจร PCB และกัดลายทองแด..
รูปภาพมีเงา
   งานออกแบบลายวงจรและการกัดแผ่นทองแดง PCB ที่ยุ่งยากในอดีต ปัจจุบันเป็นงานที่ทำเองได้ง่ายๆ เป็นงานพื้นฐานช่างอิเล็กฯ และเหมาะสำหรับนักศึกษาในขั้นเริ่มต้น..  เปิดอ่าน

   บทความเทคโนโลยี   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 1 หน้า ] แสดงหน้าละ 30 หัวข้อ [ จากจำนวน 4 หัวข้อ ]   
วัน-เดือน-ปีประเภทเนื้อหา [ เนื้อที่รวม 1.608 MB ]   เปิดอ่าน
 9 มกราคม 2559  ออกแบบ PCB  การเตรียมถังพลาสติกไว้ใส่กรดกัดลายทองแดง PCB 
[ 2,385 ] 
 8 มกราคม 2559  ออกแบบ PCB  ขั้นตอนการทำแผ่น PCB พิมพ์ ลอกลาย ตัด กัดทองแดง 
[ 21,812 ] 
 5 มกราคม 2559  โปรแกรมอิเล็กฯ  โปรแกรม PCB Wizard การปรับแต่งขนาดแผ่นงาน 
[ 2,209 ] 
 4 มกราคม 2559  ออกแบบ PCB  การเตรียมอุปกรณ์ การออกแบบวงจร PCB และกัดลายทองแดง 
[ 17,517 ] 

จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น