ค้นหาจาก.... รายการ :   ประเภท :    หมวด : 

   และค้นหาพร้อมกับ วลี.....          แสดงข้อมูลทั้งหมด ก่อนทำการค้นหา
โปรแกรม PCB Wizard การเขียนวงจร Circuit Diagra..
รูปภาพมีเงา
   โปรแกรม PCB Wizard ก็สามารถเขียนวงจร Circuit Diagram เพื่อวาดวงจรได้ด้วยเครื่องมือง่ายๆ มีตัวอุปกรณ์ให้ใช้งานครบครัน และสามารถลากลายเส้นเชื่อมต่อวงจรได้สะดวก ด้วยนะ..  เปิดอ่าน
ดาวน์โหลด PCB Wizard ไว้ออกแบบวงจรและสร้างแผ่น PC..
รูปภาพมีเงา
   โปรแกรม PCB Wizard ดาวน์โหลดฟรีๆ ไว้ออกแบบวงจร Circuit Diagram และสร้างแผ่น PCB ได้ หรือพิมพ์เป็นลายวงจรที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเป็น PCB ไปใช้งานได้ทันที..  เปิดอ่าน
โปรแกรม PCB Wizard การออกแบบและสร้างแผ่น PCB..
รูปภาพมีเงา
   การออกแบบและสร้างแผ่น PCB คือการสร้างลายปรินต์ทองแดง ทำได้ง่ายๆ โดยใช้โปรแกรม PCB Wizard ทำการวาดภาพลายเส้นวงจร ด้วยการเลือกวางตำแหน่งอุปกรณ์ Component แล้วลากลายเส้น Track เพื่อเชื่อมต่อลายอุปกรณ์..  เปิดอ่าน
โปรแกรม PCB Wizard การสร้างแผ่น PCB อัตโนมัติ..
รูปภาพมีเงา
   หากท่านมีผังวงจร Circuit Diagram อยู่แล้ว ท่านก็สามารถสั่งให้โปรแกรม PCB Wizard ทำการออกแบบแผ่น PCB ให้โดยอัตโนมัติได้ทันที..  เปิดอ่าน
โปรแกรม PCB Wizard การปรับแต่งขนาดแผ่นงาน..
รูปภาพมีเงา
   การตั้งค่าขนาดแผ่นงาน ก็คือการจัดขนาดแผ่น PCB ให้มีขนาดตามที่เราต้องการใช้งาน มีความสำคัญมากในการจัดระยะแผ่น PCB และพิมพ์ออกมาเป็นลายวงจร..  เปิดอ่าน
การเตรียมอุปกรณ์ การออกแบบวงจร PCB และกัดลายทองแด..
รูปภาพมีเงา
   งานออกแบบลายวงจรและการกัดแผ่นทองแดง PCB ที่ยุ่งยากในอดีต ปัจจุบันเป็นงานที่ทำเองได้ง่ายๆ เป็นงานพื้นฐานช่างอิเล็กฯ และเหมาะสำหรับนักศึกษาในขั้นเริ่มต้น..  เปิดอ่าน

   บทความเทคโนโลยี   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 1 หน้า ] แสดงหน้าละ 30 หัวข้อ [ จากจำนวน 6 หัวข้อ ]   
วัน-เดือน-ปีประเภทเนื้อหา [ เนื้อที่รวม 2.581 MB ]   เปิดอ่าน
 7 มกราคม 2559  โปรแกรมอิเล็กฯ  โปรแกรม PCB Wizard การเขียนวงจร Circuit Diagram 
[ 2,612 ] 
 7 มกราคม 2559  โปรแกรมอิเล็กฯ  ดาวน์โหลด PCB Wizard ไว้ออกแบบวงจรและสร้างแผ่น PCB 
[ 36,619 ] 
 7 มกราคม 2559  โปรแกรมอิเล็กฯ  โปรแกรม PCB Wizard การออกแบบและสร้างแผ่น PCB 
[ 11,045 ] 
 5 มกราคม 2559  โปรแกรมอิเล็กฯ  โปรแกรม PCB Wizard การสร้างแผ่น PCB อัตโนมัติ 
[ 3,833 ] 
 5 มกราคม 2559  โปรแกรมอิเล็กฯ  โปรแกรม PCB Wizard การปรับแต่งขนาดแผ่นงาน 
[ 2,210 ] 
 4 มกราคม 2559  ออกแบบ PCB  การเตรียมอุปกรณ์ การออกแบบวงจร PCB และกัดลายทองแดง 
[ 17,517 ] 

จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น