ค้นหาจาก.... รายการ :   ประเภท :    หมวด : 

   และค้นหาพร้อมกับ วลี.....          แสดงข้อมูลทั้งหมด ก่อนทำการค้นหา
ตารางช่องความถี่กลางสำหรับโทรทัศน์ดิจิตอล CH26 - CH60..
รูปภาพมีเงา
   ตารางช่องความถี่กลางสำหรับโทรทัศน์ดิจิตอล CH26 - CH60 เก็บไว้เปิดดู ในการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ โครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอล อสมท..  เปิดอ่าน
โปรแกรมคำนวณ Intermod Order3, 5, 7 สำหรับ 2ton..
รูปภาพมีเงา
   การแพร่แปลกปลอม เกิดจากการอินเตอร์มอดของสัญญาณคลื่นความถี่ เป็นสัญญาณรบกวนการออกอากาศ เราใช้โปรแกรมคำนวณหา Intermod Order3, Order5 และ Order7 สำหรับ 2tone และ 3tone..  เปิดอ่าน
พื้นฐานการใช้ Spectrum Analyer ตั้งค่า LIMIT LINE ว..
รูปภาพมีเงา
   เครื่องมือ Spectrum Analyer ราคาเป็นล้าน ก็ต้องวัดการแพร่คลื่นนอกแถบได้ ไม่มีคู่มือ ก็มาศึกษาฝึกฝนเอาเองนะ การตั้งค่า LIMIT LINE การวัดมาตรฐานการแพร่คลื่น..  เปิดอ่าน
พื้นฐานการใช้งาน Spectrum Analyer การตั้งค่า RBW แล..
รูปภาพมีเงา
   ความรู้พื้นฐาน ความรู้เบื้องต้น การตั้งค่า RBW และ VBW เมื่อใช้งาน Spectrum Analyer น่าสนใจมากๆ สำหรับผู้ตรวจวัดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์..  เปิดอ่าน
การใช้งานเครื่องวัดสัญญาณทีวีดิจิตอล ETL TV Analyzer R..
รูปภาพมีเงา
   การตรวจวัดความเข้มของสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล การเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือวัดสัญญาณ ETL TV Analyzer R&S..  เปิดอ่าน
อบรมการตรวจวัดการแพร่คลื่นแปลกปลอม..
รูปภาพมีเงา
   อบรมพนักงานฝ่ายวิศวกรรม บมจ. อสมท เรื่องการวัดกำลังการแพร่คลื่นแปลกปลอมของสถานีกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามเงื่อนไขการใช้คลื่น ตามเทคนิคในประกาศ กสทช...  เปิดอ่าน

   บทความเทคโนโลยี   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 1 หน้า ] แสดงหน้าละ 30 หัวข้อ [ จากจำนวน 6 หัวข้อ ]   
วัน-เดือน-ปีประเภทเนื้อหา [ เนื้อที่รวม 2.428 MB ]   เปิดอ่าน
 26 กุมภาพันธ์ 2560  เครื่องมือวัด  ตารางช่องความถี่กลางสำหรับโทรทัศน์ดิจิตอล CH26 - CH60 
[ 7,505 ] 
 15 กุมภาพันธ์ 2560  เครื่องมือวัด  โปรแกรมคำนวณ Intermod Order3, 5, 7 สำหรับ 2tone และ 3tone 
[ 974 ] 
 14 กุมภาพันธ์ 2560  เครื่องมือวัด  พื้นฐานการใช้ Spectrum Analyer ตั้งค่า LIMIT LINE วัดการแพร่นอกแถบ 
[ 1,022 ] 
 10 กุมภาพันธ์ 2560  เครื่องมือวัด  พื้นฐานการใช้งาน Spectrum Analyer การตั้งค่า RBW และ VBW 
[ 2,410 ] 
 31 มกราคม 2560  เครื่องมือวัด  การใช้งานเครื่องวัดสัญญาณทีวีดิจิตอล ETL TV Analyzer R&S 
[ 996 ] 
 19 ธันวาคม 2559  เครื่องมือวัด  อบรมการตรวจวัดการแพร่คลื่นแปลกปลอม 
[ 936 ] 

จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น