BLACKPINK - Ice Cream (with Selena Gomez) M/V

ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 8 กรกฎาคม 2555 เวลา 09:12:17      ถูกเปิดอ่านแล้ว 4953 ครั้ง  4953 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      วิทยุกระจายเสียง      อุปกรณ์ห้องส่งวิทยุ      อุปกรณ์ห้องส่งวิทยุ

การตั้ง Config เครื่องรับดาวเทียม TANDBERG รุ่น TT1222 ผ่าน LAN

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


การตั้ง Config เครื่องรับดาวเทียม TANDBERG รุ่น TT1222 ผ่าน LAN     เป็นอุปกรณ์เครื่องรับดาวเทียมประจำสถานีวิทยุฯ อสมท ภูมิภาค เป็นวิธีการตั้งค่า Config เครื่องรับดาวเทียม TANDBERG รุ่น TT1222  ผ่าน LAN  โดยต่อสาย LAN ตรงๆจาก PC ไม่ต้อง Cross เข้าที่หลังเครื่องรับดาวเทียม สามารถเปิดดู Config ของเครื่องรับดาวเทียม และสามารถป้อนค่าต่างๆได้สะดวก ผ่านหน้าต่าง Browser IE
 
อธิบายด้วยรูปภาพ แบบรวดเร็ว แนะ..เป็นเคล็ดลับให้ทราบ
 
ไม่มีโอกาสสรุปบรรยาย เพราะมีโครงการ DTV - NETWORK ตั้งเครือข่ายโทรทัศน์ดิจิตอล อสมท และปฏิบัติงานอื่นๆ

กดดู IP ของเครื่องรับดาวเทียม

ต่อสาย LAN ตรงๆจาก PC ไม่ต้อง Cross ที่หลังเครื่องรับดาวเทียม

ต่อสาย LAN เข้า Notebook เปิดดู Config ของเครื่องรับดาวเทียม และสามารถป้อนค่าต่างๆได้สะดวก

ตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องรับดาวเทียม เข้าสู่ Network ในสำนักงาน
ทำให้เข้าไปตรวจสอบค่าต่างๆของเครื่องรับดาวเทียมได้ผ่านเครือข่ายสำนักงาน
(นั่งดูที่โต๊ะทำงานได้สะดวก)

ตามคู่มือ ไปโหลดอ่านเอง
โปรดทราบ..อย่าต่อมั่วและอย่าไปปรับแต่งเอง ให้ทำตามคู่มือ
ไม่ได้สรุป เพราะมีงานเร่งด่วนเยอะ สรุปบทความไม่ทันแล้วววว...
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น