ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 10:54:42      ถูกเปิดอ่านแล้ว 1770 ครั้ง  1770 / 6 ครั้ง
ประเภท : [ ปฏิบัติการทีวีดิจิตอล อสมท ]      กิจกรรม DTV DVB      กิจกรรมสัมนาด้านเทคโนโลยี MCOT      
ชื่อเรื่อง :

อสมท จัดอบรมดิจิตอลทีวี Part2 สำหรับพนักงานภูมิภาค 50 ท่าน

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


อสมท จัดอบรมดิจิตอลทีวี Part2 สำหรับพนักงานภูมิภาค 50 ท่าน

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

      สำนักวิศวกรรมโครงข่าย บมจ.อสมท จัดฝึกอบรมดิจิตอลทีวี Part2 สำหรับพนักงานภูมิภาค 50 ท่าน (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2556 (จำนวน 3 วัน) ที่ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรของ อสมท ในหลักสูตร การแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ภาค 2 (รุ่นที่ 1) โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร...ดังนี้

     1. Over View DVB-T2 (พิทักษ์ แก้วบุญส่ง)
     2. DVB-T2 V.2 (ธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์)
     3. Digital Transmission Technology (ศักดิ์สิทธิ์ ชัยพงษ์)
     4. Technology IPTV, Internet TV, Second Screen, Second Life (อดินันท์ จันทวงศ์)
         Middleware, MHEG-5, HbbTV, Could, CDN, OTT
     5. Emergency Warning System (EWS) and Disaster (บรมวุฒิ ราญคำรัตน์)
     6. Field strength Measurement Technology (บัณฑิต รักวีรธรรม)
     7. Antenna System (สมชาย พรเจริญสุข)
     8. Antenna and Transmission Maintenance ( ขจร สุขสัมพันธ์ )
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

     คุณชลิต ลายลิขิต ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรมโครงข่าย บมจ.อสมท กล่าวเปิดการอบรม ให้นโยบายและบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีโครงข่ายสำหรับการแพร่กระจายคลื่อนโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของ บมจ.อสมท 

     เพื่อให้พนักงานช่างเครื่องส่งโทรทัศน์ และซ่อมบำรุง ที่ประจำอยู่ภูมิภาค ฝ่ายบริการวิศวกรรม สำนักวิศวกรรมโครงข่าย ได้เรียนรู้และเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอล ของ อสมท โดยมีนโยบายให้เริ่มติดตั้งโครงข่ายทดลองออกอากาศระบบดิจิตอล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556  เริ่มติดตั้งเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล นำร่องออกอากาศสัญญาณดิจิตอลทีวี จำนวน 7 สถานีฯ คือ กรุงเทพ(หนองแขม),  ภูเก็ต, นครราชสีมา, ลำปาง, ขอนแก่น, สุโขทัย, สุราษฎร์ธานี เพื่อให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือน กันยายน พ.ศ.2556 
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น