ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 8 สิงหาคม 2556 เวลา 17:37:15      ถูกเปิดอ่านแล้ว 980 ครั้ง  980 / 62 ครั้ง
ประเภท : [ ปฏิบัติการทีวีดิจิตอล อสมท ]      รายงาน DTV DVB      รายงานการประชุม DTV MCOT      
ชื่อเรื่อง :

ประชุมแผนงานในคณะทำงานดิจิตอลทีวี อสมท วันที่ 7 ส.ค.2556

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


ประชุมแผนงานในคณะทำงานดิจิตอลทีวี อสมท วันที่ 7 ส.ค.2556


   ขออภัย... เนื่องจากท่านไม่ใช่พนักงาน
จึงไม่สามารถเปิดอ่านบทความนี้ได้

กำลังปรับปรุงฐานข้อมูลระบบสมาชิกและพนักงาน
จึงยังไม่เปิดให้บริการจัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น