ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 5 มกราคม 2559 เวลา 00:11:32      ถูกเปิดอ่านแล้ว 2210 ครั้ง  2210 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      อิเล็คทรอนิกส์      โปรแกรมอิเล็กฯ      ออกแบบ PCB

โปรแกรม PCB Wizard การปรับแต่งขนาดแผ่นงาน

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


โปรแกรม PCB Wizard การปรับแต่งขนาดแผ่นงาน


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การตั้งค่าขนาดแผ่นงาน ก็คือการจัดขนาดแผ่น PCB ให้มีขนาดตามที่เราต้องการใช้งาน มีความสำคัญมากในการจัดระยะของแผ่น PCB ที่ต้องการออกแบบและพิมพ์ออกมาเป็นลายวงจร

การกำหนดขนาดแผ่น PCB
1. เลือกเมนู File
2. เลือกเมนู Page Setup..
3. เลือกแถบ Page Size แล้วกำหนดขนาดความกว้างและสูง Width และ Height

แสดงขนาดแผ่นงาน PCB ตามค่า Width และ Height โดย...
- เลือกเมนู
View
- แล้วเลือก Page Layer Preview
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ผลที่ได้..
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การล้างข้อความ Header/Footer กำกับแผ่นงาน 
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ผลที่ได้..
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การกำหนดมาตรการวัด เราจะกำหนดเป็น นิ้ว inches
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การกำหนดอัตราส่วนของระยะอุปกรณ์ นิยมเลือกเป็น 0.1 inch
เหมาะสำหรับตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้งานอยู่ทั่วไป
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ลักษณะแสดงมาตรวัดขนาดแผ่นงาน
และมาร์กเกอร์ แสดงช่วง Grid

ตัวอย่างแผ่นทองแดง PCB ขนาดต่างๆ

หากเรารู้ขนาด PCB ล่วงหน้า ก็จะง่ายในการกำหนดวงจรให้มีขนาดพอดีเท่ากับแผ่นทองแดงได้เรย ไม่ต้องตัดแผ่นทองแดง และหาแผ่นทองได้ประหยัด


การซ่อน Grid
- ให้เลือกที่ View >> Grid/Snap
- แล้วเลือก Hide Grid

ผลที่ได้..
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น