ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09:38:05      ถูกเปิดอ่านแล้ว 875 ครั้ง  875 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      เครื่องมือวัด      เครื่องมือวัด      เครื่องมือวัด
ชื่อเรื่อง :

อบรมการตรวจวัดการแพร่คลื่นแปลกปลอม

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


อบรมการตรวจวัดการแพร่คลื่นแปลกปลอม

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

อบรมพนักงานฝ่ายวิศวกรรม บมจ. อสมท เรื่องการวัดกำลังการแพร่คลื่นแปลกปลอมของสถานีกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามเงื่อนไขการใช้คลื่น ตามเทคนิคในประกาศ กสทช. ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2559
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ดร.กิตติ วงศถาวราวัฒน์
บรรยายเรื่อง เทคนิคพื้นฐานของสถานีวิทยุกระจายเสียง
และ Intermodulation Product ในระบบวิทยุกระจายเสียง
และ เครื่องมือวัดการแพร่แปลกปลอม
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

คุณสมเกียรติ แก้วไชยะ
ผู้บรรยายเรื่อง ผลกระทบจากการแพร่คลื่นแปลกปลอม ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการควบคุมจราจรทางอากาศ
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น