BLACKPINK - How You Like That - 26-06-2020

ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 13 มกราคม 2560 เวลา 09:11:11      ถูกเปิดอ่านแล้ว 560 ครั้ง  560 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      การเกษตร      การเกษตร      การเกษตร

กิจกรรมการทำสวนยามว่าง ที่บ้านเรา

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


กิจกรรมการทำสวนยามว่าง ที่บ้านเรา


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ไม่ได้หายไปไหนครับ มีงานให้ทำอยุ่ แต่ไม่มีเวลามาโพสต์ เพราะทำสวนผักในบ้านไปด้วย เป็นกิจกรรมการเกษตรง่ายๆภายในครัวเรือน ทำการปลูกผักไว้สำหรับรับประทานควบคู่ไปด้วย
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การเตรียมดิน
เพราะพื้นดินเก่าเป็นดินถม เป็นดินเหนียวแข็ง ปลูกพืชผักไม่ค่อยเติบโตสมบูรณ์ ก็เตรียมดินผสมใหม่ มีปุ๋ยคอก(ขีี้วัว) แกลบดำ ขุยมะพร้าว มาผสมกับดินเดิม
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ทำมานานแล้วครับ ขุดแปลงดินไว้ปลูกผัก ค่อยๆทำมาเรื่อยๆ
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ขุดแปลงผักไว้
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ขุดหลุมข้างกำแพง ไว้ผสมดินปลูกตะไคร้
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ดินเหนียวแข็ง ปลูกผักโตยาก ไม่สมบูรณ์
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

เอาดินใส่ถุงไว้ก่อน ไม่ทิ้ง เอาไว้ผสมดินใส่กระถาง
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ต้นข่า เราก็ปลูกไว้ มีทั้งข่าเล็กและข่าใหญ่ ตัดยอดออกเพื่อให้แตกหน่อใหม่
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ดินผสมสำเร็จรูป ดินเวียงเก่า
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

พาไปซื้อดินผสมเวียงเก่า แกลบดำ และขุยมะพร้าว
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ดินผสมสำเร็จรูป... ราคา 9 ถุง 100 บาท
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

กระสอบแกลบดำและขุยมะพร้าว


แผนที่ ร้านลานไม้มิตรภาพ ขอนแก่น
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

แผ่นปูนสี่เหลี่ยม ยาวด้านละ 29 เซนติเมตร
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่
แผนที่ พิกัดสถานที่ขายปุ๋ยคอก(ขี้วัว)ถนนเลี่ยงเมือง ขอนแก่น
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ขับรถเข้าไปในบ้านที่เป็นสถานที่เลี้ยงวัว ขายปุ๋ยคอก
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

เขาจะกรอกใส่ถุงเตรียมไว้แล้ว ราคาถุงละ 30 บาท
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ลานตากปุ๋ยคอก
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

สหายไปช่วยเขาเกลี่ยขี้วัว 555
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

จัดถุงขี้วัวใส่รถโดยไม่รั้งรอ...
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

วิเคราะห์ขี้วัว รสชาดดีมาก กร้ากกกก
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ลักษณะขี้วัว(ปุ๋ยคอก)
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น