ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 4 ตุลาคม 2560 เวลา 19:31:14      ถูกเปิดอ่านแล้ว 3501 ครั้ง  3501 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      Control System      Raspberry Pi      Raspberry Pi

ทดลองต่อสายกล้อง WebCAM ด้วยสายพ่วง USB

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


ทดลองต่อสายกล้อง WebCAM ด้วยสายพ่วง USBมาทดลองต่อสายพ่วง USB ยาว 3 และ 5 เมตร เชื่อมต่อกล้อง WebCAM จะมีภาพออก Raspberry Monitor หรือไม่ เพราะบางคนก็บอกว่าการต่อสาย USB ยาวๆ ภาพ WebCAM จะไม่ออก เราอย่าพึ่งไปเชื่อใคร มาทดลองให้รู้ดำรู้แดงไปเรยเน้าะ

มีสายพ่วง USB มาใช้ทดลอง จำนวน 2 ขนาด คือ ยาว 3 เมตร และ 5 เมตร

ลืมบอกว่า สายพ่วง USB มีขั้วต่อ 2 ด้าน เยี่ยงนี้

เริ่มต้นด้วยการต่อสายจากกล้องตรงๆ ยาวประมาณ 1.1 เมตร

การแสดงภาพที่หน้าจอ Web Browser เป็นปกติ

ต่อสาย USB ยาว 3 เมตร

การแสดงภาพที่หน้าจอ Web Browser เป็นปกติ
โดยการต่อสาย USB ยาว 3 เมตร

ต่อสาย USB ยาว 5 เมตร

ที่จอภาพจะมีข้อความว่า UNABLE TO OPEN VIDEO DEVICE เหมือนสายกล้องหลุด หรือไม่พบอุปกรณ์กล้อง WebCAM

แต่ถ้าเราทำการเปิดปิด Motion Connect กล้องใหม่(กดปุ่ม START WEBCAM ) แล้วรอสักพักก็จะมีภาพมาปกติ แสดงว่าสายพ่วง USB ยาว 5 เมตรนี้ใช้งานกับกล้อง WebCAM บน Raspberry pi ได้ครับ เจ้านาย

เห็นภาพจริงๆนะ ไม่ได้โม้.... 55

เป็นการสรุปผลทดลองในการใช้สายพ่วง USB สำหรับเชื่อมต่อสาย WebCAM ที่เราสามารถใช้งานได้จริง เราจะได้ต่อสายกล้อง WebCAM ออกจากเครื่อง Raspi Monitor ไปได้ไกลๆหน่อย จะได้เห็นภาพกว้างๆทั่วห้องเครื่องส่ง ทำให้การใช้งานกล้อง WebCAM เกิดประโยชน์มากขึ้น

แต่ในที่นี้ต้องคำนึงถึงสัญญาณความถี่รบกวนจากการแพร่คลื่นของเครื่องส่งด้วย ซึ่งอาจมารบกวนสัญญาณของกล้อง WebCAM หากต่อสาย USB ยาวๆ

ติดตั้งกล้อง WebCAM ดูภาพในห้องเครื่องส่ง ภูสิงห์
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น