BLACKPINK - How You Like That - 26-06-2020

ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 24 ธันวาคม 2560 เวลา 22:19:45      ถูกเปิดอ่านแล้ว 2170 ครั้ง  2170 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      การเกษตร      การเกษตร      การเกษตร

ตกแต่งพื้นดินริมรั้วใส่อิฐบล๊อกทำรางดินสวนผักริมรั้ว

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


ตกแต่งพื้นดินริมรั้วใส่อิฐบล๊อกทำรางดินสวนผักริมรั้ว    ทำในสิ่งที่เราชอบ ทำแล้วมีความสุข อย่าไปเบียดเบียนใคร ก็ทำไปเต้อะ รื้อสวนผักริมรั้ว ตกแต่งพื้นดินริมรั้วใหม่ กั้นอิฐบล๊อกทำรางดินเป็นสวนปลูกพืชผักริมรั้ว ปรับปรุงพื้นที่ริมรั้วไม่ให้รก แล้วปลูกพืชสวนที่ใช้กินได้

     ไปอยุ่ต่างถิ่น เขาก็ไม่ร่วมพัฒนาถิ่นเขา เรากลับมาอยุ่ถิ่นบ้านเฮา ก็พัฒนาบ้านถิ่นเฮาเองดีกว่า เราปรับปรุงพื้นที่บ้านเราก่อน มีสวนเล็กๆ ก็ทำได้ง่ายๆด้วยวัสดุหาง่าย ไม่สิ้นเปลือง จัดสวนทำพื้นที่ปลูกต้นกระ้พรา ต้นพริก เพื่อเอาไว้ทำผัดกระเพรากินที่บ้าน ไม่ต้องออกไปซื้อวัตถุดิบ ใช้ชีวิตกินอยู่สบายๆ ง่ายๆ

เดิมเราปลูกข่ากับตะไคร้ไว้ จะดูรกมาก

ต้องสะสางออก

ต้องขุดออกมานำไปปลูกในที่ใหม่

วัดความยาว 3.9 เมตรซื้ออิฐมวลเบา ก้อนละ 18 บาท

ซื้ออิฐมวลเบามา 7 ก้อน รวมราคา 126 บาท

ใส่ท้ายรถเก๋งนี่เรย 55

ความยาวของอิฐมวลเบา ยาว 60 cm

ความกว้าง(สูง) 20 cm

ข้อจำกัด อิฐก้อนแรก วางติดบ่อพักน้ำเสียวางอิฐบล๊อก 6 ก้อน ยาว 3.6 เมตร

ระยะความกว้างจากริมรั้ว 60 cmบล๊อกสุดท้าย จะวางไม่ได้ เพราะมีท่อน้ำขวางอยุ่

ต้องเจาะร่องอิฐบล๊อก สำหรับสอดท่อน้ำ

ผสมดิน แกลบดำ ขุยมะพร้าว ขี้วัว ใส่ลงไป

ใส่ดินผสมให้พูนๆไว้ก่อน เพราะไม่นานก็จะยุบลงเองนำเศษใบไม้ ต้นข่า มาหั่นทำปุ๋ยหมัก

ต้นผักบุ้ง ก็เอามาหั่นเป็นท่อนเล็กๆ

ใบตะไคร้ เราตัดทิ้ง ก็เอามาทำปุ๋ยได้

จะได้เศษใบไม้ ผักบุ้ง ต้นข่า ใบตะไคร้ หั่นเป็นปุ๋ย

เศษใบกล้วยก็มีประโยชน์ นำมาทำปุ๋ย

หั่นรวมกัน

นำเศษใบไม้ ไปคลุกหมักใส่ใต้ดิน

วางเศษใบไม้ไว้ด้านล่าง แล้วใช้ดินถมทับ
ปล่อยให้เวลาเป็นผู้ย่อยสลายเศษซากพืช

ริมรั้วก็ดูดีมีชาติตระกูล 55

นำต้นกระเพรามาปลูก

ตกแต่งแล้วก็ทำให้บริเวณสวนหน้าบ้านดูเรียบร้อย

ท่านแม่ เอาต้นผักกวางตุ้งมาใส่แซมเข้าไป

โรยเมล็กพริกขี้หนูทิ้งไว้ ต้นพริกกำลังงอกออกมา

ผ่านมาเดือนกว่า ก็ได้ผลผลิตงอกงาม

มีต้นอะไรก็ใส่ๆลงไปเต้อะ เราทำเขตบริเวณไว้ให้ดีแร้ว

ต้นพริก กับ ต้นผักกวางตุ้ง แข่งกันงอกเติบโต

ต้นพริกเราหายไปไหน..55
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น