BLACKPINK - How You Like That - 26-06-2020

ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23:14:16      ถูกเปิดอ่านแล้ว 519 ครั้ง  519 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      การเกษตร      การเกษตร      การเกษตร

ปลูกต้นไม้ใส่กระถางใหญ่(ตอนที่2)

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


ปลูกต้นไม้ใส่กระถางใหญ่(ตอนที่2)จากตอนที่แล้ว ปลูกพืชใส่กระถางพลาสติก

ปลูกต้นไม้ใส่กระถางใหญ่(ตอนที่2) เราก็ค่อยๆทำไปทุกวันนั่นล่ะ ไม่ได้ห่างหายไปไหน เตรียมตัวด้านเกษตรกรรมไว้ ปลูกพืชไว้เรียนรู้ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ปลูกไว้กิน หรือปลูกขายก็ได้ดี

เราเจาะรูไว้มากเกินไป จึงใช้ปืนยิงกาวร้อน เชื่อมปิดรู ให้เหลือเพียง 8 รู เท่านั้น

กิ่งตอนมะม่วงพันธุ์มหาชนก

มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง (ทาบกิ่ง)


จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น