BLACKPINK - How You Like That - 26-06-2020

ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:49:38      ถูกเปิดอ่านแล้ว 576 ครั้ง  576 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      อิเล็คทรอนิกส์      อุปกรณ์อิเล็กฯ      อุปกรณ์อิเล็กฯ

สายมิเตอร์เข็ม และมิเตอร์ดิจิตอล เมื่อวัด Ω จ่ายไฟไม่เหมือนกัน

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


สายมิเตอร์เข็ม และมิเตอร์ดิจิตอล เมื่อวัด Ω จ่ายไฟไม่เหมือนกันวัดสายจ่ายไฟ Ω มิเตอร์เข็ม และมิเตอร์ดิจิตอล เวลาที่เราใช้มิเตอร์วัดโอห์ม Ω จะมีไฟจ่ายออกมาที่สายวัด 3V. สายสีแดง และสายสีดำ มิเตอร์เข็ม กับมิเตอร์ดิจิตอล ไม่เหมือนกัน

ผมชอบใช้มิเตอร์ ทั้ง 2 แบบ คือแบบเข็ม และแบบดิจิตอล แต่จะมีความสับสนระหว่างสายมิเตอร์จ่ายไฟออกมา เมื่อเราตั้งค่าการวัดโอมห์ Ω ระหว่างมิเตอร์เข็มและมิเตอร์ดิจิตอล จะมีไฟจ่ายออกมาจากสายมิเตอร์ไม่เหมือนกันนะ

ข้อดี มิเตอร์ดิจิตอล
- ใช้วัดโวลท์ วัดความต้านทาน ออกมาเป็นตัวเลข เห็นชัดๆ
- แสดงผลการวัดระดับไฟฟ้าให้เห็นได้ชัดเจน

ข้อดี มิเตอร์เข็ม
- ใช้วัดหาอาการชอร์ตในแผงวงจร วิเคราะห์ได้สะดวกกว่า
- วัดค่า Ω อุปกรณ์ไฟฟ้า ชอร์ต หรือไม่ชอร์ต ได้ง่ายกว่า

มิเตอร์ดิจิตอล จะเสียบสายวัด เข้าที่ช่อง
   - สีแดง >> VΩmA
   - สีดำ >> COM

จะเห็นว่า การวัดค่า โวลท์-โอมห์-แอมป์ จะใช้สายสีแดง เสียบเข้าช่อง VΩmA ตลอด ทุกย่านการวัด โดยหลักการใช้งาน จะกำหนดให้
   > สายสีแดง วัดไฟขั้ว + บวก
   > สายสีดำ วัดไฟขั้ว - ลบ

อย่าเสียบสายวัดสลับสีกัน จะวัดไฟสลับขั้วกัน จะทำให้สับสน

ใช้มิเตอร์เข็ม วัดระดับไฟ ของมิเตอร์ดิจิตอลวัดโอมห์

ใช้มิเตอร์ดิจิตอล วัดระดับไฟ ของมิเตอร์เข็มที่วัดโอมห์

สำหรับมิเตอร์เข็ม วัดและป้อนไฟให้ LED 
> ขา A ต่อสายสีดำ(ไฟ+บวก) 
> ขา K ต่อสายไฟสีแดง(GND) 
> หลอด LED จะมีไฟติดสว่าง

สำหรับมิเตอร์ดิจิตอล วัดและป้อนไฟให้ LED 
> ขา A ต่อสายสีแดง(ไฟ+บวก) 
> ขา K ต่อสายไฟสีดำ(GND) 
> หลอด LED จะติดไฟสว่าง
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น