BLACKPINK - How You Like That - 26-06-2020

ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:34:02      ถูกเปิดอ่านแล้ว 1856 ครั้ง  1856 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      อิเล็คทรอนิกส์      ดาวเทียม      เครื่องรับดาวเทียม

รีวิวเครื่องรับดาวเทียม ideaSAT H5 ใช้กับจาน KU Band

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


รีวิวเครื่องรับดาวเทียม ideaSAT H5 ใช้กับจาน KU Bandรีวิวเครื่องรับดาวเทียม ideaSAT TOP-TEN H5 รับสัญญาณ KU Band เป็นจานขนาด 60 cm. ทดสอบการรับช่องการศึกษาทางไกล DLTV และรับสัญญาณช่องฟรีทีวี

ตรวจสอบเครื่องรับดาวเทียม ใช้งานช่อง DLTV แล้วสัญญาณภาพหายไป รับช่อง DLTV ไม่ได้อีก เกิดปัญหาในการอัพเดต OTA ไปเลือกสัญญาณ C Band ทั้งๆที่ใช้จานดาวเทียม KU Band ขนาด 60 cm.

ด้านหลังเครื่องจะมีช่อง HDMI , AV , SPDIF ,  RS232 , USB

ช่อง HDMI , AV , SPDIF

เรามีจานดาวเทียมขนาด 60cm ติดตั้งไว้ไม่นาน(ยังไม่ได้รีวิววิธีการติดตั้งเพราะงานเยอะ) ใช้สำหรับ KU Band หันไปทางดาวเทียมไทยคม 5/6 มุม 78.5 องศา ใช้ทดสอบเครื่องรับดาวเทียมและ LNB

จานดาวเทียม KU Band ขนาด 60cm.

เรามี LNB เก่าๆ ยี่ห้อ KATHREIN รุ่น KI409IP มีความถี่ 11300

ใส่ LNB เข้าไปง่ายๆ ยึดแน่นด้วยน๊อต และเอียง LNB ทำมุม 54.6 องศา จากแนวตั้งด้านล่าง


ชีวิตก็เริ่มต้นจากสูญ

สายสัญญาณดาวเทียมที่ต่อเข้าบ้าน ยังไม่ได้ทำฝ้าเพดาน ที่เผื่อความยาวไว้ใช้สำหรับเชื่อมต่อโทรทัศน์ ในห้องนอนและห้องสำนักงานได้ เพื่อลากสายไปใช้งานได้ทั้ง 2 ห้อง ซึ่งยังไม่ได้ติดตั้งถาวร

โทรทัศน์อยุ่ในห้องนอน ก็สอดสายดาวเทียมผ่านหน้าต่างเข้าไปในห้องเพื่อเปิดดูทีวีได้ในห้องนอน หรือ สำนักงานอยุ่ข้างนอก ก็ทำเป็นห้องซ่อม สามารถต่อสายดาวเทียมไปทดสอบเครื่องในงานระบบดาวเทียมได้นะ

ต่อสายสัญญาณเข้าเครื่องรับดาวเทียม

เมื่อเปิดเครื่องรับดาวเทียมครั้งแรก จะค้นหา OTA จากดาวเทียม

หากรับสัญญาณดาวเทียมได้ จะเริ่มโหลดเฟริมแวร์

กำลังติดตั้งเฟริมแวร์

เครื่องจะเริ่มรีบูตใหม่

กดปุ่มเมนู(บนรีโมท) เข้าหน้าเมนูหลัก 

จะมีตัวเลือกดังนี้
- แก้ไขช่อง
- การติดตั้ง(ระบบดาวเทียม)
- เครื่องมือ
- เกม
- การตั้งค่าระบบ
- Biss Key
- เครื่องเล่นสื่อ
- ปรับปรุงซอฟท์แวร์

หาก อัพเดต OTA ไม่ได้ ให้เข้าไปเลือก ความถี่ LNB ก่อน โดยเลือกเมนู > การติดตั้ง

ปัญหา อัพเดต OTA ได้ไม่ตรงดาวเทียม เพราะข้อมูลไปเลือกดาวเทียม C Band จึงรับสัญญาณไม่ได้ เนื่องจากเราต่อจานดาวเทียม KU เท่านั้น

กดปุ่ม INFO บนรีโมท จะแสดงผลว่า ช่องทีวีไปเลือกดาวเทียม Thaicom 5/6 C จึงรับสัญญาณไม่ได้

เราต้องเข้าไปเลือก > รายการดาวเทียม

จะมีรายการดาวเทียมที่เลือกไว้(ชื่นชอบ) จำนวน 17 ดวง ซึ่งติดตั้งมาจากเฟริมแวร์

มีรายการดาวเทียม จำนวน 17 ดวง จนถึง APSTAR7 KU

ให้เรากดยกเลิกรายการดาวเทียมอื่นๆ ที่รับสัญญาณไม่ได้ออกไป โดยกดปุ่ม OK บนรีโมท เพื่อยกเลิกรายการชื่นชอบ ให้เหลือไว้เพียงดาวเทียม 2 ดวง คือ
- Thaicom 5/6 C
- Thaicom 5/6 KU
เป็นดาวเทียม มุม 78.5 องศา ที่รับคลื่นได้

กดปุ่ม EXIT บนรีโมท เครื่องจะบันทึกรายการ

เลือกเมนู > การติดตั้งสายอากาศ

รายการดาวเทียม Thaicom 5/6 C จะไม่มีสัญญาณ

ให้เลือรายการดาวเทียม > Thaicom 5/6 KU
ที่ความถี่ LNB ถูกเลือกไว้ที่ = 9750 จึงรับสัญญาณไม่ได้
เพราะเราใช้ LNB = 11300 นั่นเอง

กดปุ่ม OK แล้วเลือกความถี่ 11300

คำแนะนำ กรณีท่านสามารถเลือกใช้ LNB เป็น Universal 9.75 - 10.6  (สากล9750-10600) ในเครื่องรับดาวเทียมก็มีตัวเลือกใช้งานได้หลากหลาย

เมื่อเลือก ความถี่ LNB = 11300 แล้วจึงกดปุ่ม OK จะแสดงค่าคุณภาพสัญญาณที่รับค่าได้ 76% เรียบร้อยแล้วตามรูป

ตั้งการอัพเดต OTA ด้วยตัวเอง
ให้กดปุ่มเมนู บนรีโมท
ให้เลือกหัวข้อ > ปรับปรุงซอฟท์แวร์

เลือกหัวข้อ > ปรับปรุงซอฟแวร์โดย OTA

เลือกรายการดาวเทียม > Thaicom 5/6 KU
เลื่อนมาที่ > เริ่ม
แล้วกดปุ่ม > OK

เครื่องจะทำการดาวน์โหลดและอัพเดต OTA
และเมื่ออัพเดต OTA เสร็จ จะรีบูตระบบใหม่

ข้อมูลการ OTA

ทำการตั้งรายการดาวเทียม (อีกครั้ง)
> เลือกเมนู "การตั้งค่า"
> เลือก "รายการดาวเทียม"
> กดปุ่ม OK เพื่อยกเลิกรูปดาวออก
> เลือกดาวเทียม 2 ดวง มุม 78.5
> Thaicom 5/6 C
> Thaicom 5/6 KU
> กดปุ่ม EXIT

ทำการตั้งค่าดาวเทียม Thaicom 5/6 KU ความถี่ LNB 11300
> เลือกเมนู "การตั้งค่า"
> เลือก "การตั้งค่าเสาอากาศ"
> เลือกดาวเทียม Thaicom 5/6 KU
> และเลือกความถี่ LNB = 11300
> กดปุ่ม EXIT บนรีโมท

ทำการค้นหาสัญญาณดาวเทียม
> เลือกเมนู "การตั้งค่า"
> เลือก "ค้นหาดาวเทียมแบบรวม"
> กดปุ่ม OK

> เลือกดาวเทียม Thaicom 5/6 KU
> ตั้งโหมด "ค้นหาอัตโนมัติ" และเลือกข้อมูลตามรูป
> เลือก "ค้นหา"
> กดปุ่ม OK บนรีโมท

ระบบจะค้นหาสัญญาณดาวเทียม 2 ดวงคือ Thaicom 5/6 C และ Thaicom 5/6 KU ซึ่งโดยปกติจะรับสัญญาณดาวเทียม C Band ไม่ได้ จะเจอแต่สัญญาณดาวเทียม KU จะใช้เวลาค้นหาช่องสัญญาณไม่นาน

จะรับภาพช่องฟรีทีวี 36 ช่องได้ และมีช่องดาวเทียมรับได้ 400 กว่าช่อง

กดปุ่ม INFO บนรีโมท จะแสดงค่าคุณภาพสัญญาณ 74% แสดงว่าความแรงสัญญาณดีมาก

เมื่อเลือกช่องทีวี จะแสดงค่าคุณภาพสัญญาณ 74% แสดงว่าความแรงสัญญาณดีมาก

ที่หมายเลขช่อง 81 - 93 จะเป็นช่องการศึกษาผ่านทางไกล DLTV สำหรับติดตั้งการรับดาวเทียมให้โรงเรียน

หมายเลขช่อง 81 - 93 จะมีช่องการศึกษา DLTV1 - DLTV13 รวมรับได้จำนวน 13 ช่อง เป็นภาพระบบ HD

ช่อง DLTV ระบบ HD รับสัญญาณ Thaicom 5/6 KU ทรานส์ปอนเดอร์ 12645/30000/V มีคุณภาพสัญญาณ 75% ซึ่งรับสัญญาณได้ดีมาก

มีช่องสัญญาณทีวี 652 ช่อง แต่มีช่องเข้ารหัสอยู่หลายช่องนะ ที่เปิดดูไม่ได้


จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น