BLACKPINK - How You Like That - 26-06-2020

ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 21:37:26      ถูกเปิดอ่านแล้ว 534 ครั้ง  534 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      อิเล็คทรอนิกส์      ดาวเทียม      เครื่องรับดาวเทียม

เดินทางไปตรวจสอบระบบดาวเทียม DLTV ให้ รร.ชุมชน

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


เดินทางไปตรวจสอบระบบดาวเทียม DLTV ให้ รร.ชุมชนทำงานให้ชุมชนก็ได้ความรู้

เดินทางไปตรวจสอบระบบดาวเทียมให้โรงเรียนในชุมชนท้องถิ่นบ้านเฮา ระบบดาวเทียม DLTV การศึกษาทางไกล ไม่สามารถรับชมได้ อาการรับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้ทุกห้องเรียน ใช้งานไม่ได้มานานครึ่งปีแล้ว

เราไม่ได้เก่ง เราเรียนจบสาขาไฟฟ้ากำลัง

ก่อนหน้านั้น ช่อง DLTV การศึกษาผ่านดาวเทียมดาวเทียมไทยคม 5 ย้ายไปดาวเทียมไทยคม 6 ออกอากาศระบบ HD  และเครื่องรับดาวเทียมรุ่นเก่าใช้รับสัญญาณไม่ได้ มีการเปลี่ยนเครื่องรับดาวเทียม เมื่อเดือนธันวาคม 2561 เราไปปรับปรุงระบบดาวเทียมให้โรงเรียนอื่น และโรงเรียนชุมชนนี้ มีช่างจากหน่วยงานอื่นมาตรวจซ่อม เราจึงไม่ได้เข้ามาตรวจสอบ แต่จำได้ว่าใช้จานดาวเทียม KU ขนาด 60 cm. ติดไว้หลังอาคารเรียน มีต้นไม้บดบังหน้าจาน ช่างหน่วยงานอื่นจึงย้ายจานดาวเทียมมาไว้ที่กำแพงข้างห้องน้ำ

เรามาตรวจสอบวิเคราะห์งานดาวเทียมเด้อๆ


จานดาวเทียมที่ช่างคนอื่น ย้ายมาติดที่กำแพงข้างห้องน้ำ

เดินสำรวจก็พบว่าต่อสายสัญญาณเพียงเส้นเดียวไปยังอาคารไม้

ลักษณะการติดตั้งเดิมๆ ไม่เป็นอย่างนี้

เราไม่รู้ที่มาที่ไปของสายสัญญาณดาวเทียม เราก็เดินตรวจสอบ วิเคราะห์พิจารณาว่าเกิดปัญหาตรงไหน

สายสัญญาณดาวเทียมสีดำ เชื่อมต่อเข้ามาที่อาคารไม้

สายสัญญาณเชื่อมต่อเข้ามาที่อาคารไม้ เพียงด้านเดียว แต่เขาบอกว่าใช้กับเครื่องรับดาวเทียม 2 เครื่อง เราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้งานได้ยังไง? แต่ตอนนี้เกิดปัญหาไม่มีสัญญาณแล้ว

ที่อาคารใหม่ มี Multiswitch ติดตั้งอยู่ แต่ไม่ได้ใช้งาน

ในอดีตคาดว่าตรงจุดนี้น่าจะเป็นจุดกระจายสัญญาณดาวเทียมไปห้องเรียนต่างๆ แต่ตอนนี้ไม่มีสัญญาณต่อเข้ามาจากจานดาวเทียม เพราะสายสัญญาณจากจานดาวเทียม ถูกดึงไปใช้งานที่อาคารเก่า(อาคารไม้)

วิเคราะห์มัลติสวิตซ์ 9S-MS28
มัลติสวิตซ์จะต้องใช้งานร่วมกับ LNB 2 ขั้ว มีขั้ว Ver. (13V.) และขั้ว Hor. (18V.) จะทำให้ใช้งานได้ทั้ง Ver. และ Hor. โดยต้องต่อสายสัญญาณมาจากจานดาวเทียม ที่ใช้ LNB 2 ขั้ว ตัวมัลติสวิตซ์ มี Output จำนวน 8 ช่อง สำหรับต่อเครื่องรับดาวเทียมได้ 8 เครื่อง โดยใช้จานดาวเทียมเพียงจานเดียว

ที่ LNB มี 2 ขั้ว จริงๆ แต่ต่อสายสัญญาณไปใช้งานเพียงขั้วเดียว

อ่านดูคุณสมบัติของ LNB
L.O. = 11.3 GHz. หมายความว่า มีความถี่ LNB = 11300 MHz
INPUT = 12.25-12.75 GHz คือ Freq. Downlink 12.25-12.75 GHz
OUTPUT = 950 - 1450 คือ รับคลื่น 950 - 1450 MHz.

ความถี่ขาลง ( Down Link Frequency ) ของดาวเทียมสื่อสาร THAICOM 6 ที่ใช้ความถี่ย่าน KU-Band จะมีค่าความถี่อยู่ในช่วง 12,000 - 12,800 Mhz. หรือ 12.0 - 12.8 Ghz.

ความถี่ดาวเทียม ของช่อง DLTV อยู่ที่ 12645 MHz. และ 12646 MHz. จึงสามารถใช้ LNB นี้ รับสัญญาณช่อง DLTV ได้แน่นอน

และช่องฟรีทีวี 36 ช่อง(ดิจิตอลทีวี) ก็อยู่ในช่วงความถี่ดาวเทียม 12355 MHz. จึงสามารถใช้ LNB นี้ รับสัญญาณช่อง Free TV ได้ด้วย

จาก INPUT Freq. Downlink = 12.25 - 12.75 GHz และ OUTPUT Freq. = 950 - 1450 MHz. ทำให้รู้ว่าเมื่อเรา ใช้ LNB = 11300 MHz. จะสามารถแปลงสัญญาณดาวเทียมจาก Freq. Downlink ในช่วงสัญญาณ 12,250 - 12,750 MHz. ให้เหลือคลื่นสัญญาณ 950 - 1450 MHz. เข้าสู่เครื่องรับดาวเทียมได้นั่นเอง ซึ่งคลื่นสัญญาณย่าน KU อยู่ในช่วง 12,272 - 12,728 MHz.


12313 V >> TV Direct, THAI TV
12355 V >> Free TV ( Digital TV )
12355 H >> Free TV HD ( HD Digital TV )
12685 V >> Free TV ( Digital TV )
12405 V >> Canal + Myanmar
12517 V >> Canal + Myanmar
12562 V >> MVTV
12604 V >> Free TV ( Digital TV ) IPM
12607 V >> IPM
12645 V >> DLTV
12646 V >> DLTV
12687 V >> RS
12728 V >> PSI

12358 V >> 10 HD Thai FreeTV
12407 V 45000 >> TV ต่างประเทศ
12690 V >> กัมพูชา TV

เครื่องรับดาวเทียมมีประจำห้องเรียนไว้แล้ว และมีสายสัญญาณเชื่อมต่อเข้าไปแต่ละห้องเรียนไว้แล้ว

แต่ละห้องเรียนมีสายสัญญาณดาวทียมที่ต่อจาก MultiSwitch 2×8 เชื่อมต่อเข้าทุกห้องไว้แล้ว (เราไม่ต้องเดินสายสัญญาณใหม่)

สรุปว่า...


สำรวจอุปกรณ์
- อุปกรณ์ต่างๆ มีครบแล้ว แต่ยังต่อสายสัญญาณไม่ถูกต้อง
- เครื่องรับดาวเทียม(ใหม่) มีครบทุกห้อง
- มีสายสัญญาณ(สายเดิม) เชื่อมต่อครบทุกห้อง
- มีจานเดียวเทียม KU เคยใช้งานได้
- มี LNB 2 ขั้ว สำหรับเชื่อมต่อเข้า มัลติสวิตซ์
- มี มัลติสวิตซ์ 2 ขั้ว และมีสายสัญญาณกระจายไปทุกห้อง

อาการขัดข้อง
- เครื่องรับดาวเทียมทุกห้อง รับสัญญาณไม่ได้
- ขัดข้องมานานหลายเดือนแล้ว
- ตอนที่ย้ายจานดาวเทียม ใช้งานได้ห้องเดียว
- ใช้งานได้ไม่นาน ก็ขัดข้องอีก

สาเหตุ
- เชื่อมต่อสายสัญญาณดาวเทียมไปใช้งานเพียงห้องเดียว
- ต่อสายสัญญาณพ่วงระหว่างอาคาร ไม่ถูกวิธี
- ต่อสายสัญญาณไม่ครบวงจร Mustiswitch ไม่มี Ver และ Hor
- เครื่องรับดาวเทียมไม่ได้รับการปรับจูนให้ถูกต้อง

แนวทางแก้ไข
- ตรวจสอบจานรับดาวเทียมและ LNB ว่าใช้งานได้หรือไม่
- ตรวจสอบเครื่องรับดาวเทียมว่ารับสัญญาณ DLTV ได้หรือไม่
- ตรวจสอบ Multiswitch ว่าใช้งานได้หรือไม่
- ติดตั้งสายนำสัญญาณดาวเทียม 2 เส้น คือ Ver และ Hor
- ต้องใช้วิธีการแก้ไขที่สิ้นเปลืองแรงให้น้อยที่สุด
- ต้องทำงานให้ประหยัดเงินที่สุด

การแก้ปัญหา
- ตรวจสอบเครื่องรับดาวเทียม 
- ตรวจสอบ MULTISWITCH 9S-MS28

จะดำเนินการแก้ไข ในครั้งต่อไป..


ออกแบผังวงจรให้ง่ายและประหยัดที่สุด


ตัวอย่าง ผังการเชื่อมต่อระบบดาวเทียม จานดาวเทียม KU มี LNB 2 ขั้ว ผ่าน มัลติสวิตซ์ 2×8 ไปเข้าห้องเรียน 6 ห้อง ชั้น ป.1 - 6
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น