BLACKPINK - Ice Cream (with Selena Gomez) M/V

ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 1 ตุลาคม 2562 เวลา 01:15:04      ถูกเปิดอ่านแล้ว 381 ครั้ง  381 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      งานประดิษฐ์ DIY      งานประดิษฐ์ DIY      งานประดิษฐ์ DIY

DIY วงจรบอกสถานะฟิวส์ขาด โดยใช้ LED

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


DIY วงจรบอกสถานะฟิวส์ขาด โดยใช้ LEDสิ่งประดิษฐ์ช่วยชาวบ้าน DIY วงจรบอกสถานะฟิวส์ขาด โดยใช้ LED


LED1 สีแดง
LED2 สีเขียว
R 50k / 1W.
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น