ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:47:07      ถูกเปิดอ่านแล้ว 356 ครั้ง  356 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      งานซ่อมอุปกรณ์      ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า      ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

วงจรตรวจสอบและป้องกันชอร์ต สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


วงจรตรวจสอบและป้องกันชอร์ต สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าวงจรตรวจสอบและป้องกันชอร์ต สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังสรุป...

วงจรอุปกรณ์ ป้องกันชอร์ต ป้องกันไฟฟ้าชอร์ตระเบิด ตรวจสอบสภาวะชอร์ต(มีหลอดไฟเตือน) ช่วยจ่ายไฟให้อุปกรณ์ในระหว่างตรวจซ่อมไม่ทำให้อุปกรณ์พังเสียหาย
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น