ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:28:59      ถูกเปิดอ่านแล้ว 387 ครั้ง  387 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      อิเล็คทรอนิกส์      วงจรอิเล็กฯ      

วงจร 741 เครื่องขยายเสียง 400วัตต์ ราคาถูก

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


วงจร 741 เครื่องขยายเสียง 400วัตต์ ราคาถูก


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

วงจร 741 เครื่องขยายเสียง 400วัตต์ 
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

เพจ ประกอบแอมป์
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

TR เบอร์ 2N3055 และ MJ2955 ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน  60 โวลท์ หรือ +/- 30 โวลท์ ส่วนใหญ่ใช้แรงดันไฟฟ้า -35 ถึง +35V. หากต้องการกำลังขับสูงขึ้น จะใช้แรงดันไฟฟ้า ในช่วง 35V. - 60V. หรือ จะเลือกใช้ไฟ -48V. ถึง +48V. ไปเลย

เราใช้ TR เบอร์ 2N3055 และ MJ2955 จำนวน 1 คู่ จะได้กำลังวัตต์ ประมาณ 70 วัตต์
- หากใช้ TR จำนวน 2 คู่ จะได้กำลังขับ 140 วัตต์
- หากใช้ TR จำนวน 3 คู่ จะได้กำลังขับ 210 วัตต์
- หากใช้ TR จำนวน 4 คู่ จะได้กำลังขับ 280 วัตต์
- หากใช้ TR จำนวน 6 คู่ จะได้กำลังขับ 420 วัตต์

การขนาน TR จะสำคัญที่ RE เพราะจะช่วยชดเชย ในกรณีที่ transistor คุณสมบัติไม่เท่ากัน  ส่วน RB นั้นก็ควรเท่ากันนะ
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

วิธีเพิ่มวัตต์บอร์ด ที่ใช้ mj2955, 2n3055


1.ตำแหน่ง R 12 K  ให้ทำการเปลี่ยนป็น R  4.7K /1W  ทั้ง 2 ตัว

2.ตำแหน่ง R 50โอห์ม   ให้ทำการเปลี่ยนเป็นR  1 โอห์ม  หรือ 0 โอห์ม  ขนาด 1/2 W

3.ตำแหน่ง R 15 K(มี 2ตัว)  ให้ทำการเปลี่ยนเป็น  R  22 K ขนาด  1W

4.ตำแหน่ง R 500 โอห์ม   ให้ทำการเปลี่ยนเป็น  R 330 โอห์ม   ขนาด 1/2W

5.ตำแหน่ง R  68 โอห์ม   ให้ทำการเปลี่ยนเป็น  R  100 โอห์ม  ขนาด 1W

6.ตำแหน่งของ C 100 uf และ 47uf (มี 3ตัวบนบอร์ด)    ให้เปลี่ยนเป็น  100uf / 50V

7.ทรานซิสเตอร์  ตำแหน่ง  BD 139  เปลี่ยนเป็น  MJE 340

8.ทรานซิสเตอร์  ตำแหน่ง  BD 140  เปลี่ยนเป็น  MJE 350

9. C 10 P  บนบอร์ด(มี 1ตัว)   กรณีแปลงไม่ต้องใส่

10.สำหรับ R  แถวหลังทั้งหมดให้ใส่ ขนาด1W  บางท่านอาจใส่ 5W  (สำหรับผม R 50 โอห์มใส่ 1/2w)

11.การต่อทรานซิสเตอร์  ให้ต่อ 2SC 5200  ต่อลงที่ตำแหน่งบนปริ้น  2N 3055

12.การต่อทรานซิสเตอร์  ให้ต่อ 2SA 1943  ต่อลงที่ตำแหน่งบนปริ้น  MJ 2955

กรณีที่  ทรานซิสเตอร์เพียง  1 คู่

1. 2SC 5200  ต่อ ลงที่ตำแหน่งบนปริ้น  2N 3055

2. 2SA 1943  ต่อ ลงที่ตำแหน่งบนปริ้น  MJ 2955

การต่อขนานทรานซิสเตอร์  2SC 5200/ 2SA 1943 ลงบนบอร์ดจะทำการต่อขนานทรานซิสเตอร์ 2 คู่ขึ้นไป

1.ให้ถอด R 50 โอห์ม  ออกทั้ง 2 ข้าง  แล้วจั้มตรง
2.นำ R 50 โอห์ม ไปต่อที่ขาB  ของทรานซิสเตอร์ที่เราจะทำการต่อใช้งาน(ขนาน)
3.ขา C  ใช้  R  0.3  หรือ  0.2  โอห์ม 5w  
4. 2SC 5200  ต่อ ลงที่ตำแหน่งบนปริ้น  2N 3055
5. 2SA 1943  ต่อ ลงที่ตำแหน่งบนปริ้น  MJ 2955

          

          บอร์ด 741 ถ้าอยากให้เสียงแน่นขึ้นผมจะบอกให้นะครับ C Input ค่า 0.1UF ใครใช้เป็นไมล่าธรรมดา หรือ กำลังจะทำ ผมแนะนำให้ใส่ C ของ WIMA นะครับ แรงดันของ C ยิ่งมากเสียงยิ่งดีนะครับ C ไมล่าทั่วไปจะอยู่ 50-100V ที่นิยมเอามาใส่ ผมแนะนำของ WIMA MKS4 ใส่เลย(ยิ่งเป็น C Audio Grade แล้วยิ่งมั่นใจเลยครับ) ขนาดมันจะเล็กกว่า ทำใหเราเลือกค่าโวลท์สูงแล้วใส่ได้สบาย เคล็ดนี้ได้มาจาก อ.เจน ครับ ในเครื่องเสียงๆแพงๆก็ใช้หลักการนี้ สังเกตุดู C งานเสียงตัวเป็นร้อยถึงพันจะทำแต่ค่าโวลท์สูงๆมาให้ใช้ โวลท์ต่ำๆเขาจะไม่ทำเพราะเสียงจะไม่ดี

     เรื่อง C นี้ใครรู้แล้วขออภัย แต่ไม่ใช้จะใช้แต่กับบอร์ด 741 เท่านั้น ใช้ได้กับทุกเครื่องครับ  ลองดูนะครับ C ที่แนะนำไปผมซื้อมาตัวละ 10-15 บาทได้ และกำลังเปลี่ยนให้ทุกเครื่องที่ทำตั้งแต่ได้เคล็ดมา

        แอมต่อ VA คือ ร้านขายหม้อแปลง30VA เวลาซื้อก็บอกว่า เอาหม้อแปลง 1A ครับ หรือหม้อแปลง 7A ตามแกนจะได้210VA ครับ
 ดูตามนี้ครับ จะได้เข้าใจ

ขนาดหม้อแปลง (A)             VA
        1                                   30
        2                                   60
        3                                   90
        4                                   120
        5                                   150
        ...                                  ...

แอมป์ตาม VA คือ แอมที่เอา V *A ได้เป็น VA  เช่นหม้อแปลง 150VA 40-0-40 แอมจะได้เป็น 1.8A เท่านั้น
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น