ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:30:03      ถูกเปิดอ่านแล้ว 159 ครั้ง  159 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      กิจกรรม      ข่าวสารภายนอก      ข่าวสารภายนอก
ชื่อเรื่อง :

ในวันที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกมุมโลก ผ่านดาวเทียม

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


ในวันที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกมุมโลก ผ่านดาวเทียม

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ในวันที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกมุมโลก

ดาวเทียม OneWeb Satellites เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง Airbus และ OneWeb ตั้งเป้าให้การให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงทุกๆคนและทุกที่ โดยความเร็วอินเทอร์เน็ตความเร็วถูกค่าเวลาแฝงต่ำ (high-speed, low-latency internet) ซึ่งตัวดาวเทียมมีความจุในการให้บริการ 375 Gbps ซึ่งจะพร้อมให้บริการจริงในช่วงปี 2020 (หรือปีหน้าเป็นต้นไป) 

OneWeb ได้วางแผนการวางระบบทั่วโลกสร้างให้กลายเป็นเครือข่ายเดียวกัน 1,942 ดวง โดยปีหน้า 2020 จะเริ่มสร้างโครงข่ายดาวเทียมเริ่มต้นที่ 6 ดวงก่อน

สำหรับดาวเทียม OneWeb มีน้ำหนัก 125 กิโลกรัมมีขนาดประมาณตู้เย็นสำหรับใช้ในบ้านและจะถูกวางไว้ในวงโคจรโลกต่ำในกลุ่ม 36 หน่วย ในแต่ละครั้งใช้จรวด Soyuz ของรัฐเซีย เป็นผู้ส่งดาวเทียมขึ้น โดยงบประมาณที่มีอยู่นั้นสามารถจัดส่งดาวเทียมได้ 650 ดวง

SpaceX โดย Elon Musk บริหารงาน ได้เปิดตัว Falcon 9 อย่างเป็นทางการ ซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้ได้ยิงดาวเทียม Starlink จำนวน 60 ดวงแรกขึ้นสู่อวกาศ โดยจรวด Falcon 9 ของ Spacex ที่ขนส่งดาวเทียม Starlink มีน้ำหนัก 227 กิโลกรัม ด้วยระยะทาง 550 กิโลเมตร โดยใช้วงวงโคจรต่ำ (low-Earth orbit) ที่ตัวดาวเทียมสามารถรับพลังงานได้จากแสงอาทิตย์ กระจายไปทุกที่ทั่วโลกเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต

SpaceX ได้ยื่นข้อมูลให้กับ FCC ทำหน้าที่คล้าย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ของประเทศไทย ในการอนุญาตให้ปล่อยกองทัพดาวเทียมมากว่า 12,000 ดาวภายในปี 2020 หรือ 2567 เพื่อให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระดับ 1 Gbps ทั่วโลก ทั้งในเมืองและในพื้นที่ชนบท สิ่งที่สำคัญของโครงการนี้คือ ทั้งโลกสามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้พร้อมๆ กัน กับจำนวนประชากรโลกหลายพันล้านคนจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจอย่างแน่นอน ซึ่งคาดว่าไม่มีผลต่อการสำรวจดวงดาวของนักดาราศาสตร์ แต่อย่างใด

ล่าสุด Amazon ก็เริ่มโครงการแบบเดียวกัน โดยตั้งบริษัทลูกชื่อว่า Kuiper Systems LLC เพื่อทำ Project Kuiper ยิงดาวเทียมวงโคจรต่ำจำนวน 3,236 ดวง เพื่อให้บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงกับพื้นที่ที่ขาดแคลนอินเทอร์เน็ต 

ดาวเทียมของ Project Kuiper แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 3 ระดับความสูง ครอบคลุมประชากรโลก 95% ได้แก่
 - ความสูง 590 กิโลเมตร จำนวน 784 ดวง
 - ความสูง 610 กิโลเมตร จำนวน 1,296 ดวง
 - ความสูง 630 กิโลเมตร จำนวน 1,156 ดวง

 ข้อมูลของ Project Kuiper มาจากเอกสารที่ Amazon ยื่นต่อสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) ซึ่งโฆษกของ Amazon ยืนยันข่าวนี้ และบอกว่า Project Kuiper เป็นโครงการระยะยาว และบริษัทก็มองหาพาร์ทเนอร์ที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันมาช่วยสนับสนุนโครงการนี้

https://onewebsatellites.com/
https://www.starlink.com/
https://www.amazon.jobs/en/teams/projectkuiper
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น