ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 1 ธันวาคม 2562 เวลา 16:10:38      ถูกเปิดอ่านแล้ว 219 ครั้ง  219 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      อิเล็คทรอนิกส์      ดาวเทียม      เครื่องรับดาวเทียม
ชื่อเรื่อง :

ดาวเทียมไทยคม 8 แก้ปัญหาสัญญาณรบกวนทรูวิชั่นส์

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


ดาวเทียมไทยคม 8 แก้ปัญหาสัญญาณรบกวนทรูวิชั่นส์


   ขออภัย... เนื่องจากท่านไม่ใช่สมาชิก
จึงไม่สามารถเปิดอ่านบทความนี้ได้

กำลังปรับปรุงฐานข้อมูลระบบสมาชิกและพนักงาน
จึงยังไม่เปิดให้บริการจัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น