BLACKPINK - How You Like That - 26-06-2020

ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 12 มกราคม 2563 เวลา 09:46:00      ถูกเปิดอ่านแล้ว 351 ครั้ง  351 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      อิเล็คทรอนิกส์      ดาวเทียม      เครื่องรับดาวเทียม

ทำไมสัญญาณโทรศัพท์จึงรบกวนสัญญาณดาวเทียม?

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


ทำไมสัญญาณโทรศัพท์จึงรบกวนสัญญาณดาวเทียม?


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ทำไมสัญญาณโทรศัพท์ต้องกวนดาวเทียม

ความถี่ของโทรศัพท์มีอะไรบ้าง เช่น
800 MHz, 900 MHz, 1,800 MHz, 1,900 MHz, 2,300 MHz

ความถี่ไทยคม 5 เริ่มต้นที่ 972MHz และสูงสุดที่ 1,420 MHz เท่านั้นเอง  ช่วงความถี่นี้จะไม่มีสัญญาณใดๆ แทรกซ้อนอยู่เลย ดังนั้นจึงไม่ถูกรบกวน

แต่เมื่อเป็นดาวเทียมไทยคม 8 ถูกรบกวนแน่นอน เพราะความถี่อยู่ในย่านเดียวกับมือถือ

ยกตัวอย่าง เช่น รับช่อง TP ความถี่ 11,680 MHz ใช้ หัว LNB ค่าโลคอลออสซิลเลเตอร์ (LO) ความถี่  9,750 MHz จึงแปลงได้คลื่น RF ออกมาเท่ากับ

RF = fDL - fLO
= 11,680 MHz - 9,750 MHz
= 1,930 MHz
ได้ความถี่ RF ที่ 1,930 MHz

หากมีความถี่โทรศัพท์มือถือ 1,900 MHz อยู่ใกล้ และมีความแรงมากพอ จึงกวนเข้าไป  นี่คือที่มาจากการเกิดรบกวนสัญญาณดาวเทียม

เราจะทำอย่างไร แก้ไขอย่างไร 

บทความดีๆ ที่มาจาก

คลื่นโทรศัพท์มือถือ กวนสัญญาณดาวเทียม

แต่ก่อนดาวเทียมใช้หัว LNB ค่าความถี่โลคอลออสซิลเลเตอร์ LO 11,300 MHz กับดาวเทียมไทยคม 5 ไม่เคยกวน

เพราะความถี่ RF อยู่ในแถบอื่น ไม่ใช่แถบเดียวกับความถี่โทรศัพท์มือถือ เพราะไทยคม 5 ความถี่อยู่ในช่วง 950-1,420 MHz

แต่บัดนี้ทำไมกวน เพราะตอนนี้เป็นคลื่นไทยคม 8 ใช้ LNB ที่มีค่า LO = 9,750 MHz และ 10,600 MHz เมื่อแปลงความถี่ลงมาแล้ว ความถี่ RF มาอยู่ในย่านโทรศัพท์มือถือ

เช่น TP = 11,680 MHz เมื่อใช้ LNB ค่า LO 9,750 MHz จะได้ RF 1,930 MHz ก็คือย่านโทรศัพท์ 1,900 เมกะเฮิร์ตซ์

RF = 11,680 - 9,750 MHz = 1,930 MHz

โทรศัพท์มือถือมีทั้ง 800, 900, 1,800, 1,900, 2,100, 2,300 MHz หากความถี่ดาวเทียมอยู่ในแถบเดียวกัน การกวนก็เกิดขึ้น

ต่อไปยังมีคลื่น 5G เข้ามากวนอีก  เราจะทำอย่างไรกับโลกสมัยใหม่..

ติดตามได้จาก
Electronics Handbook
ฉบับ 280 เดือนมกราคม 63
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น