ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 12 มกราคม 2563 เวลา 09:46:00      ถูกเปิดอ่านแล้ว 19 ครั้ง  19 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      อิเล็คทรอนิกส์      ดาวเทียม      เครื่องรับดาวเทียม
ชื่อเรื่อง :

ทำไมสัญญาณโทรศัพท์จึงรบกวนสัญญาณดาวเทียม?

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


ทำไมสัญญาณโทรศัพท์จึงรบกวนสัญญาณดาวเทียม?

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ทำไมสัญญาณโทรศัพท์ต้องกวนดาวเทียม

ความถี่ของโทรศัพท์มีอะไรบ้าง เช่น
800 MHz, 900 MHz, 1,800 MHz, 1,900 MHz, 2,300 MHz

ความถี่ไทยคม 5 เริ่มต้นที่ 972MHz และสูงสุดที่ 1,420 MHz เท่านั้นเอง  ช่วงความถี่นี้จะไม่มีสัญญาณใดๆ แทรกซ้อนอยู่เลย ดังนั้นจึงไม่ถูกรบกวน

แต่เมื่อเป็นดาวเทียมไทยคม 8 ถูกรบกวนแน่นอน เพราะความถี่อยู่ในย่านเดียวกับมือถือ

ยกตัวอย่าง เช่น รับช่อง TP ความถี่ 11,680 MHz ใช้ หัว LNB ค่าโลคอลออสซิลเลเตอร์ (LO) ความถี่  9,750 MHz จึงแปลงได้คลื่น RF ออกมาเท่ากับ

RF = fDL - fLO
= 11,680 MHz - 9,750 MHz
= 1,930 MHz
ได้ความถี่ RF ที่ 1,930 MHz

หากมีความถี่โทรศัพท์มือถือ 1,900 MHz อยู่ใกล้ และมีความแรงมากพอ จึงกวนเข้าไป  นี่คือที่มาจากการเกิดรบกวนสัญญาณดาวเทียม

เราจะทำอย่างไร แก้ไขอย่างไร 

บทความดีๆ ที่มาจาก


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น