ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19:22:00      ถูกเปิดอ่านแล้ว 213 ครั้ง  213 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      งานซ่อมอุปกรณ์      ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า      ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ชื่อเรื่อง :

ซ่อมเตาอบไมโครเวฟ Electrolux อาการเวฟไม่ร้อน

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


ซ่อมเตาอบไมโครเวฟ Electrolux อาการเวฟไม่ร้อน


ซ่อมเตาอบไมโครเวฟ Electrolux อาการเครื่องทำงาน แต่เวฟไม่ร้อน

ขอบคุณบทความดีๆที่มาจาก

ขอคัดลอกข้อมูลมาเก็บรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่งานช่างซ่อมไมโครเวฟ เพื่อเป็นบทความรู้ในงานซ่อมให้คนรุ่นหลังนะครับ

ขั้นตอนการตรวจเช็ค

1.ถอดน็อตยึดฝาครอบออก มีน็อตประมาณ 5ตัว เมื่อถอดออกแล้วก็จะเจอ วงจร หม้อแปลง แมกนีตรอน คาปาซิเตอร์ และฟิวส์

2.อาการนี้ต้องมุ่งไปที่ฟิวส์แมกนีตรอนก่อนเลย ถอดฝาครอบฟิวส์ออก

3.นำฟิวส์ออกมาตรวจเช็ค แต่ว่ามองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่ามันขาด

4.หลังจากรู้ว่าฟิวส์ขาด เราก็ต้องมาหาสาเหตุกัน โดยที่อุปกรณ์ตัวแรกที่ต้องเช็คคือ คาปาซิเตอร์ โดยการวัดค่าความจุว่าลดลงไหม

5.เมื่อความจุไม่ลด เราก็ต้องวัดความต้านทานภายในอีกที

6.ความต้านทานปกติ เราก็ไปวัดไดโอด แต่ผมลืมถ้ายรูปไว้ให้ครับ การคือใช้มิเตอร์เข็มตั้งย่าน x10K โดยการวัดที่ขาไดโอด จะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้ง เหมือนกับไดโอดทั่วไป เพียงแต่ไดโอดไมโครเวฟมีความต้านทานสูง ถ้าไดโอดปกติก็ไปวัดที่แมกนีตรอนต่อเลยครับ โดยการวัดที่ขั้วเทียบตัวถัง ค่าความต้านทานต้องไม่ขึ้น(ค่าสูงมาก)

7.วัดค่าความต้านทานที่ขั้วแรกไม่ขึ้น ก็วัดอีกขั้ว ต้องได้ค่าความต้านทานไม่ขึ้นเหมือนกัน ต้องได้ค่าความต้านทานต้องสูงมากๆ(แสดงว่าแมกนีตรอนปกติ) แต่ถ้าวัดความต้านทานแล้วมีค่าต่ำแสดงว่าแมกนีตรอนเสีย(ชำรุด)

8.เมื่อวัดเทียบตัวถังแล้วไม่ขึ้น ก็วัดระหว่างขั้วแมกนีตรอน ปกติแล้วแมกนีตรอนจะมีค่าความต้านทานน้อยมากๆ คือไม่น่าจะเกิน 10 โอมห์

9.เมื่อเราเช็คอุปกรณ์ที่ฟิวส์ป้องกัน ได้ปกติหมดแล้ว สิ่งที่ต้องตรวจเช็คอีกอย่างคือ ช่องปล่อยคลื่นว่าสกปรกไหม

10.จากที่ได้เห็น มีคราบน้ำมันเกาะแผ่นไมก้าเต็มไปหมด และบริเวณรอบๆช่องปล่อยคลื่น ก็สกปรก

11.ทำความสะอาดช่องปล่อยคลื่น Wavegiude

12.ซื้อแผ่นไมก้าขนาดใหญ่ มาตัดตามขนาดแผ่นเดิม

13.วาดแบบตามเดิมแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์ตัด

14.เมื่อตัดแผ่นไมก้าได้แล้วก็ใส่กลับไปที่เดิม ค่อยๆใส่อย่าให้แผ่นไมก้าแตก

15.หลังจากทำทุกอย่างแล้วทีนี้ก็มาลองไฟกัน แต่จะเป็นการลองไฟที่จ่ายให้แมกนีตรอน ไฟนี้จะมีไฟต่ำประมาณ 3-6VAC

16.เมื่อมั่นใจว่าทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็ประกอบฝาครอบหลัง ขันน็อต ทดสอบการทำงาน ย่างและเวฟ สามารถใช้งานได้ปกติ ^_^
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น