ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18:14:58      ถูกเปิดอ่านแล้ว 266 ครั้ง  266 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      ยานพาหนะ      ยานพาหนะ      ยานพาหนะ
ชื่อเรื่อง :

สรุปอาการแบตเตอรี่รถยนต์เสื่อม ไม่มีไฟ ชาร์จไฟไม่เข้า

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


สรุปอาการแบตเตอรี่รถยนต์เสื่อม ไม่มีไฟ ชาร์จไฟไม่เข้า


อาการแบตฯเสื่อมสภาพ ไม่มีไฟ ไม่เก็บไฟ

อาการแบตเตอรี่เสื่อม ไม่มีไฟ ชาร์จไฟไม่เข้า ตรวจวัดความถ่วงจำเพาะน้ำกรดต่ำ แบตเตอรี่ไม่เก็บไฟ แบตเตอรี่ใช้งานมาไม่ต่ำกว่า 3-4ปี สาเหตุอาจเกิดจากผู้ใช้งาน ปล่อยให้แบตเตอรี่น้ำกรดแห้ง จอดรถปล่อยไว้จนไฟแบตฯหมดเป็นนานๆ

แบตฯแห้ง แม้เติมน้ำกลั่น ก็อาจไม่เก็บไฟ

แม้นำแบตเตอรี่มาเติมน้ำกลั่น ทำการชาร์จไฟแล้ว ไฟไม่เข้าแบตฯ แบตเตอรี่ไม่เก็บไฟ ไฟไม่เข้า เป็นอาการแบตฯเสีย เนื่องจากน้ำกรดแห้ง ปล่อยให้ไฟแบตฯหมดเป็นเวลานานๆ

เราตรวจสอบตามขั้นตอน จะได้ทราบสาเหตุแบตฯน้ำกรดแห้ง มีอาการยังไง มีลำดับการตรวจสอบอย่างไร? สาเหตุต่างๆที่มีผลต่อแบตฯ

1. ตรวจสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่
2. ตรวจวัดไฟแบตฯ ไม่มีไฟ
3. ตรวจสอบระดับน้ำกรด ในแบตฯ (เติมน้ำกลั่น)
4. วัดความถ่วงจำเพาะความเข้มข้นน้ำกรด
5. วัดคุณภาพ CCA ไม่ได้ เพราะแบตฯไม่มีไฟ
6. ชาร์จแบตฯ ดูมิเตอร์กระแสชาร์จไม่มี
7. ทดลองชาร์จไฟแบตฯ 1-2 ชั่วโมง(ต้องมีไฟเข้า)
8. ถอดสายชาร์จไฟ แล้วไฟแบตฯก็หมด(ไม่มีไฟ)

น้ำกรดแบตเตอรี่รถยนต์ แห้งหมด

เมื่อแบตเตอรี่รถยนต์ ได้ผ่านการใช้ไปสักระยะเวลาหนึ่งแล้ว จะเกิดการสูญเสียน้ำ สาเหตุเนื่องมาจากความร้อนของเครื่องยนต์ หรือเกิดปฎิกริยาการแตกตัวของอิออนในกรด จากการชาร์จประจุ น้ำกรดแปรสภาพกลายเป็นไอน้ำระเหยออกไปบางส่วน

ทำให้ระดับน้ำที่อยู่ด้านในแบตเตอรี่ ลดลง  หากไม่มีการเติมน้ำเพื่อรักษาระดับไว้ ก็เป็นสาเหตุให้แบตเตอรี่ลูกนั้น เสียหรือเสื่อมสภาพได้

แบตเตอรี่ที่มีการใช้ไปแล้ว  “ต้องเติมน้ำกลั่นเท่านั้น”


เพราะกระบวนการชาร์จ ของแบตเตอรี่รถยนต์นั้น เป็นกระบวนการย้อนกลับ มีการหมุนวน ชาร์ประจุและคลายประจุไฟ สลับกันไปมา กรดยังคงอยู่ในแบตเตอรี่

ส่วนที่ระเหยออกไป เป็นแค่น้ำ ซึ่งเมื่อใช้ไปนานๆ เราต้องเติมน้ำกลั่น เพื่อรักษาระดับน้ำไว้ให้เป็นปกติ

หากเราเติมน้ำกรดแบตเตอรี่รถยนต์ ลงไปเพิ่มเติม จะทำให้ค่ากรดสูงเกินมาตรฐาน กัดกร่อนแผ่นธาตุมากขึ้น ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วยิ่งกว่าเดิม

“การเติมน้ำกรดแบตเตอรี่นั้น  จะเติมเฉพาะครั้งแรกที่แกะแบตเตอรี่ลูกใหม่ ออกจากกล่องเท่านั้น (สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์แบบน้ำ)”


แบตเตอรี่ที่น้ำกรดแห้ง ไฟหมดเป็นเวลานาน ทำให้น้ำกรดตกผลึกแห้ง เกาะติดเคลือบแผ่นธาตุขัดขวางการส่งผ่านประจุไฟฟ้า แม้จะเติมน้ำกลั่นเพิ่มเข้าไป ก็อาจไม่สามารถชาร์จไฟเข้าไปได้อีก นี่คืออาการแบตฯหมดสภาพ


สรุปการใช้เครื่องชาร์จไฟแบตฯเสื่อมสภาพ ไฟไม่เข้า เข็มมิเตอร์วัดกระแสไฟไม่ขึ้น แม้จะมีแรงดันไฟฟ้า 13-15โวลท์ แต่กระแสไม่ไหล ชาร์จประจุไฟไม่เข้าแบตเตอรี่


แสดงผลอาการแบตเตอรี่หมดสภาพ ไม่สามารถเก็บไฟได้ เมื่อทำการชาร์จไฟเป็นเวลานานแล้ว แต่เมื่อถอดเครื่องชาร์จไฟออก แบตเตอรี่ก็ไม่มีไฟเหลือเลย ซึ่งแสดงว่าแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟ


ตรวจดูอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ไม่ได้ทำการขูด เดือน-ปี ที่เริ่มใช้งาน แต่แถบสติกเกอร์มีหมายเลขเริ่มต้นปี 59 ซึ่งคาดได้ว่า แบตฯคงเริ่มใช้งานราวๆปี 59 และขณะนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อาจสรุปได้ว่าแบตเตอรี่ถูกใช้งานมาแล้วประมาณ 3-4ปี ซึ่งบอกได้ว่า แบตฯถูกใช้งานมาจนถึงอายุเสื่อมสภาพ ผู้ใช้งานแบตเตอรี่ก็ใช้งานมานานจนคุ้มค่าแล้ว และเจอปัญหาอาการแบตฯไม่มีไฟนั่นเอง

ทุกครั้งที่เริ่มใช้งานแบตเตอรี่ ควรขูดสติกเกอร์ทำเครื่องหมายระบุวันที่เริ่มใช้งานไว้บนแบตเตอรี่ด้วย เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบครั้งต่อไป ว่าแบตเตอรี่ใช้งานมา 2-4ปี ก็อาจเสื่อมสภาพได้เองตามธรรมชาติ


ตรวจสอบดูค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำกรด เมื่อแบตเตอรี่แห้ง แล้วเติมน้ำกลั่นเพิ่มเข้าไปแล้ว หลังจากชาร์จไฟ 3-4 ชั่วโมง ตรวจสอบความถ่วงจำเพาะน้ำกรด มีความเจือจางมาก


มาตรวัดความถ่วงจำเพาะของความเข้มข้นน้ำกรด

> มากกว่า 1.30 แสดงว่า ไฟแรงมาก
> 1.26 - 1.30 แสดงว่า B-ENOUGH
> 1.25 - 12.8 แสดงว่า B-HALF เหมาะสม
> 1.20 - 1.25 แสดงว่า B-HALF ใช้ได้
> 1.15 - 1.20 แสดงว่า B-HALF พอใช้
> 1.10 - 1.15 แสดงว่า B-FINSHED ไฟอ่อน
> น้อยกว่า 1.10 แสดงว่า แย่

วัดความถ่วงจำเพาะน้ำกรด ได้ผลคุณภาพ "แย่" คือความเข้มข้นน้อยกว่า 1.10 (ประมาณ 1.00) สภาพน้ำกรดในแบตฯเจือจาง อาจเนื่องมาจากแบตฯเคยน้ำแห้งเป็นเวลานานๆ กรดตกผลึกเป็นสารซัลเฟตเกาะบนแผ่นธาตุไปแล้วมีบางส่วนที่ไม่ละลายน้ำ น้ำมีความเป็นกรดอยู่บ้าง แต่ไม่เพียงพอในการชาร์จประจุไฟ และแผ่นธาตุในแบตฯผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เต็มที่

อย่าเติมน้ำกรดเพิ่ม เพราะไม่รู้สภาพกรด

จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น