BLACKPINK - How You Like That - 26-06-2020

ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:41:21      ถูกเปิดอ่านแล้ว 86 ครั้ง  86 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      คอมพิวเตอร์      ระบบ Boot      Bootable

กู้พาร์ติชั่นฮาร์ดดิสก์ ที่เกิดปัญหา Harddisk หาย Partition Unallocated

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


กู้พาร์ติชั่นฮาร์ดดิสก์ ที่เกิดปัญหา Harddisk หาย Partition Unallocatedกู้พาร์ติชั่นฮาร์ดดิสก์ Partition Harddisk ที่เกิดปัญหา Harddisk หาย (Unallocated) เกิดปัญหา Partition Unallocated
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่โหลดโปรแกรม Test Disk 7.2

จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น