BLACKPINK - How You Like That - 26-06-2020

ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 7 มิถุนายน 2563 เวลา 15:49:58      ถูกเปิดอ่านแล้ว 112 ครั้ง  112 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      คอมพิวเตอร์      โปรแกรม      driver

รวมโปรแกรมทดสอบความเร็ว อ่าน-เขียน แฟลชไดร์ฟ

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


รวมโปรแกรมทดสอบความเร็ว อ่าน-เขียน แฟลชไดร์ฟUsb flash drive ในแต่ละตัวนั้นความสามารถในการอ่าน-เขียนข้อมูลความเร็วไม่เท่ากัน โดยนำเสนอเกี่ยวกับโปรแกรมทดสอบการรับส่งข้อมูล USB Flash drive ซึ่งแต่ละตัวจะทดสอบรูปแบบที่แตกต่างกันไป ที่สำคัญคือโหลดติดตั้งฟรีด้วย

โปรแกรมใช้ทดสอบแฟรชไดร์ฟ อ่านข้อมูลช้า เขียนไฟล์ช้า แฟรชไดร์ฟมีปัญหา ขัดข้อง ชำรุด อย่านำแฟรชไดร์ฟไปใช้งานอีก จะทำให้ข้อมูลสูญหาย

1. USB Flash Benchmark

เป็นตัวทดสอบวัดความเร็วในการอ่าน-เขียนข้อมูลของ FlashDrive แสดงเป็นกราฟพร้อมสรุปเป็น report ข้อมูลเฉลี่ยออกมาด้วย

ดาวน์โหลดฟรีที่  USB-FlashBench.zip

2. USB PERFECT-H2TESTW

ที่มาจาก...


ดาวน์โหลดฟรี
> โปรแกรม USB-PERFECT-H2TESTW.rar
> คู่มือ USB-PERFECT-H2TESTW.pdf3. USB Deview

โปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมขนาดเล็กมาก และรันได้ทันที สามารถวัดความเร็วการอ่าน-เขียนข้อมูล Flashdrive ได้ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB Flash Drive ของพอร์ต USB อื่นๆ ตลอดจนเผยรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของ Flash Drive ที่ยังเสียบอยู่ได้ด้วย และสามารถสั่งถอด USB Flash drive ผ่านโปรแกรมนี้ได้ 

แหล่งที่มา-ดาวน์โหลดฟรี ที่ 

ดาวน์โหลดฟรี
> โปรแกรม usbdeview.zip
> เมนูภาษาไทย usbdeview_thai.zip

4. Check Flash

เป็นตัวทดสอบ USB Flash Drive ขั้นสูงทดสอบเยอะมากและละเอียดกว่า USBDeview ตลอดจนหาว่าในข้อมูล Flash Drive นี้มีส่วนไหนที่เสียหายหรือไม่ด้วย ดังนั้นการทดสอบแบบนี้ใช้เวลานานกว่าตัวอื่นๆโดยรอนานประมาณ 30 นาทีเลยทีเดียว

แหล่งที่มา-ดาวน์โหลดฟรี ที่ 

ดาวน์โหลดฟรีที่ USB-ChkFlsh.zip

5. Crystal Disk Mark

ตัวนี้คุ้นมากๆแน่นอนสำหรับผู้ทดสอบฮาร์ดดิสก์ ใช่แล้วโปรแกรมนี้สำหรับทดสอบความเร็วฮาร์ดดิสก์นี่ละ สามารถทดสอบความเร็ว USB Flash Drive ได้ เรียกได้ว่าตัวเดียวใช้ได้ทั้ง Harddisk ภายในและภายนอกเครื่อง , ใช้ได้ทั้งแบบจานและแบบ SSDs เลย และ Flash Drive โดยวัดการอ่านเขียนข้อมูล 4 แบบ และตัวอย่างไฟล์ทดสอบการวัดความเร็วตั้งแต่ 50 MB ถึง 32 GB ทีเดียว รวมถึงทดสอบการอ่านเขียนไฟล์ 4K ด้วย

แหล่งที่มา-ดาวน์โหลดฟรี ที่ 

ดาวน์โหลดฟรี USB-CrystalDiskInfo8_5_2.zip

6. USB SpeedOut

โปรแกรม SpeedOut เป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่เรียบง่ายและพกพาได้ ซึ่งสามารถวัดความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลของแฟลชไดรฟ์ได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมรันการทดสอบในระดับต่ำ (จำเป็นต้องเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ Admin) ซึ่งผลสรุปไม่ได้รับผลกระทบต่อระบบไฟล์ของไดรฟ์ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

เพียงเลือกไดรฟ์ USB ของคุณจากดรอปดาวน์ หากคุณมีมากกว่าหนึ่ง และ SpeedOut จะเรียกใช้งาน 4 ช่องทาง สำหรับการทดสอบการอ่านและการเขียนแล้วแสดงค่าเฉลี่ยสำหรับแต่ละระดับ สามารถบันทึกหรือคัดลอกได้โดยคลิกขวาที่แถบชื่อ SpeedOut ไม่ทำลายข้อมูล ไม่มีไฟล์ถูกเขียนทับ และแฟลชไดรฟ์ไม่จำเป็นต้องฟอร์แมตเพื่อทำการทดสอบ https://sites.google.com/site/ mbentefor/projecs-speedout

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่ USB-SpeedOut_0.5.zip
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น