ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 12 มิถุนายน 2563 เวลา 16:06:37      ถูกเปิดอ่านแล้ว 1663 ครั้ง  1663 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      งานซ่อมอุปกรณ์      ซ่อมพัดลม      ซ่อมพัดลม

วิเคราะห์อาการเสียพัดลมไม่หมุน เปลี่ยนแคปแล้วไม่หาย

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


วิเคราะห์อาการเสียพัดลมไม่หมุน เปลี่ยนแคปแล้วไม่หายวิเคราะห์อาการเสียพัดลมไม่หมุน เปลี่ยนแคปแล้วไม่หาย(Repairing the fan does not rotate)
พัดลมเสีย พัดลมไม่หมุน หรือพัดลมหมุนช้า ไม่มีแรงในการหมุนออกตัว มีหลายสาเหตุคือ

1.แกนหมุนสึก บูชหลวม แกนหมุนพัดลมมีเศษสิ่งสกปรกเกาะติด

2.แคป. หรือคาปาซิเตอร์ เสียหรือเสื่อมค่า

3.มอเตอร์เสีย ขดลวดมอเตอร์ช็อตเทิร์น

ซึ่งอาการเสียที่คล้ายกันมาก เหมือน CAP คาปาซิเตอร์เสีย คือ แกนหมุนสึก หรือขดลวดมอเตอร์ช็อตเทิร์น พัดลมจะหมุนช้า ไม่มีแรงในการออกตัวหมุน ซึ่งจะมีวิธีการวิเคราะห์อาการเสีย ให้สามารถรู้สาเหตุเบื้องต้นได้เร็ว

จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น