BLACKPINK - Ice Cream (with Selena Gomez) M/V

ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 13 มิถุนายน 2563 เวลา 11:53:46      ถูกเปิดอ่านแล้ว 416 ครั้ง  416 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      อิเล็คทรอนิกส์      วงจรอิเล็กฯ      แหล่งจ่ายไฟฟ้า

รวมวิธีโมดิฟายวงจรสวิตชิ่ง Supply 12V. - 15V. - 24V. จาก YouTube

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


รวมวิธีโมดิฟายวงจรสวิตชิ่ง Supply 12V. - 15V. - 24V. จาก YouTubeรวมวิธีโมดิฟายวงจรสวิตชิ่ง Supply 12V. - 15V. - 24V. จาก Youtube

วิธีโมสวิทชิ่ง 12V 50A ให้ปรับโวลท์ได้ 3 - 22 V
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น