BLACKPINK - Lovesick Girls

ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:16:47      ถูกเปิดอ่านแล้ว 115 ครั้ง  115 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      คอมพิวเตอร์      ออกแบบเว็บไซต์      ออกแบบเว็บไซต์

ปรับปรุงเว็บไซต์ แก้ไขอาการโหลดช้า

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


ปรับปรุงเว็บไซต์ แก้ไขอาการโหลดช้าปรับปรุงเว็บไซต์

เว็บไซต์โหลดช้า กำลังปรับปรุงเว็บฯ แก้ไข Counter แก้ไขระบบจัดเก็บไฟล์ มีไฟล์รูปภาพจำนวนมาก แก้ไขระบบฐานข้อมูล SQL แก้ไขวิธีการอัพโหลดไฟล์ ขออภัยหากเกิดความไม่สะดวก

จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น