BLACKPINK - Lovesick Girls

ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:16:19      ถูกเปิดอ่านแล้ว 404 ครั้ง  404 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      งานซ่อมอุปกรณ์      ซ่อมเครื่องซักผ้า      ซ่อมเครื่องซักผ้า

ซ่อมเครื่องซักผ้า Samsung WA11V5 ขึ้นเออเร่อ dE ไม่ปั่นแห้ง

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


ซ่อมเครื่องซักผ้า Samsung WA11V5 ขึ้นเออเร่อ dE ไม่ปั่นแห้งแนะนำไว้แก้ไขได้ด้วยตัวเราเอง
เครื่องซักผ้า Samsung รุ่น WA11V5 ขึ้น อาการ เออเร่อ dE ไม่ปั่นแห้ง ตรวจเช็คสวิตซ์ฝาไม่เสีย ถอดบอร์ดควบคุมออกมาตรวจสอบ พบ R18 ค่า 4.7k ขาด
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

บอร์ด Samsung รุ่น WA11V5 ขึ้น เออเร่อ dE
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ตรวจเช็คสวิตซ์ฝาไม่เสีย พบ R18 ค่า 4.7k ขาด 
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ตัวอย่างบอร์ดใหม่
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

อาการไม่ปล่อยน้ำทิ้ง
www.clinic-changsom.com/product/134..
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น