BLACKPINK - Ice Cream (with Selena Gomez) M/V

ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 3 สิงหาคม 2563 เวลา 11:46:30      ถูกเปิดอ่านแล้ว 121 ครั้ง  121 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      กิจกรรม      ข่าวสารภายนอก      ข่าวสารภายนอก

แผนปรับปรุงโครงข่ายทีวีดิจิทัล รองรับความถี่ย่าน 700 MHz

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


แผนปรับปรุงโครงข่ายทีวีดิจิทัล รองรับความถี่ย่าน 700 MHzแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz (Implementation plan) และเงื่อนไขในการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz

     เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz (Implementation plan) และเงื่อนไขในการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz

ข้อมูลจาก 

การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คือ การเรียกคืนคลื่นความถี่จากกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบางส่วน เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้กับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications: IMT) ซึ่งอาศัยเทคโนโลยี 4G/5Gโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานคลื่นความถี่มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศทั้งนี้ การเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

ติดตามการปรับจูนช่องทีวีดิจิตอล 

วิธีการจูนอุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลทีวีของท่าน

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนความถี่ใหม่ 

เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของเรา อสมท วิศวกรรมโครงข่าย สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล เราจึงนำมาฝากและบันทึกไว้คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น