ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 22 สิงหาคม 2563 เวลา 14:53:21      ถูกเปิดอ่านแล้ว 221 ครั้ง  221 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      อิเล็คทรอนิกส์      วงจรอิเล็กฯ      แหล่งจ่ายไฟฟ้า

วงจรปรับไฟได้ 1.2V - 30V 30A ทำใช้งานได้เองง่ายๆ

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


วงจรปรับไฟได้ 1.2V - 30V 30A ทำใช้งานได้เองง่ายๆดัดแปลงวงจรปรับไฟ 0-30V.
วงจรปรับไฟได้ 1.2V - 30V 30A ทำใช้งานได้เองง่ายๆ ตามตัวอย่างจาก Youtube นำมาดัดแปลงใช้งานง่ายๆ ออกแบบวงจร LM317 และ 2N3055 ใช้ IC LM317 จำนวน 1 ตัว และ 2N3055 จำนวน 6 ตัว จะช่วยจ่ายกระแส 30A และใช้ LM317 ให้ปรับไฟได้ 1.2 - 30โวลท์ เป็นวงจรง่ายๆ ปรับแรงดันได้

วงจรตาม youtube

ในกรณีใช้ IC LM317 และ MJ-2955 ไปเสาะหาค้นเจอ จึงนำมาฝาก เรายังไม่ทดลองว่าใช้งานได้หรือไม่

มีอุปกรณ์หม้อแปลงจ่ายไฟอยู่แล้ว

ผม มี Supply ตัวจ่ายไฟ หม้อแปลง 20Vac ที่ผ่านไดโอด ได้ไฟตรง 30Vdc อยู่แล้ว

เรามีหม้อแปลงจ่ายไฟ 20Vac ผ่านบริดจ์ไดโอด จ่ายไฟตรง 30Vdc อยู่แร้ว

หม้อแปลงจ่ายกระแส 25 - 27A. ต้องการนำไปชาร์จแบตเตอรี่

ต้องการนำไปชาร์จแบตเตอรี่ แต่มีไฟสูงถึง 16V. มีกระแสชาร์จ 25.9A. ซึ่งมากเกินไป อยากปรับแรงดันไฟลดลง เหลือเพียง 13-15V. จะช่วยลดกระแสชาร์จลงได้ด้วย เพื่อนำไปชาร์จแบตฯลูกเล็กๆ ขนาด 45-65Ah ได้ด้วยกระแสต่ำๆ เพียง 5-10A. เป็นต้น

วงจรเดิม มีอะไหล่ 2N3055 อยู่แร้ว จำนวน 6 ตัว

ต้องการดัดแปลงวงจรให้ใช้ 2N3055 จ่ายกระแส 30A และควบคุมแรงดันไฟได้ 0-30V.

ออกแบบวงจร LM317 และ 2N3055

ใช้ IC LM317 จำนวน 1 ตัว และ 2N3055 จำนวน 6 ตัว โดย 2N3055 ทั้ง 6 ตัว จะช่วยจ่ายกระแส 30A (ตัวละ 5A.) และใช้ LM317 ทำวงจรให้ปรับไฟได้ 1.2 - 30โวลท์ เป็นวงจรง่ายๆ ปรับแรงดันไฟได้ โดยใช้หม้อแปลงจ่ายกระแสสูง ถึง 27A. เรามาลองทำกันดู นะคับ

รออะไหล่..
จะทำเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 - 24V. จ่ายกระแส 1 - 27A. และใส่วงจร PWM ฟื้นฟูแบตฯได้ด้วยนะจ๊ะเริ่มจากการต่อวงจรง่ายๆ ได้ไฟตรง 30V.

หม้อแปลงจ่ายไฟสลับ AC = 22.4 Vac. > ผ่านบริดจ์ไดโอด Rectifier ได้ไฟตรง 30.0 Vdc. คร่อม C จำนวน 3ตัว ทำหน้าที่ปรับไฟให้เรียบ มี Vout = 30.0 Vdc หม้อแปลงจ่ายกระแสสูงสุด 27A.

ไฟตรงผ่านบริดจ์ไดโอด ได้ 30 Vdc.

จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น