ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 14 มีนาคม 2564 เวลา 08:15:49      ถูกเปิดอ่านแล้ว 1605 ครั้ง  1605 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      กิจกรรม      กิจกรรมภาพข่าว      กิจกรรมภาพข่าว

มุมมองเมืองขอนแก่นในอดีต

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


มุมมองเมืองขอนแก่นในอดีต


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ขอนแก่นในอดีต ถ.มิตรภาพ ช่วงเซ็นทรัล เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว & ขอนแก่น ณ ปัจจุบัน เราจะเติบโตไปด้วยกัน

เครดิตที่มาจาก.. เพจ ขอนแก่นซิตี้


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

บึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น ปี2449

เมื่อครั้ง สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตรวจราชการ มณฑลอุดร ปี 2449 (15 ธันวาคม ปี 2449 - 9 กุมภาพันธ์ ปี 2450 , 56 วัน)

Cr. Wisuwat Buroot
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น