ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 28 มีนาคม 2564 เวลา 07:56:42      ถูกเปิดอ่านแล้ว 1126 ครั้ง  1126 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      แบตเตอรี่      แบตเตอรี่      แบตเตอรี่รถยนต์

รถยนต์จอดนานๆ 3-4เดือน ทำยังไงไม่ให้แบตเตอรี่หมดไฟ

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


รถยนต์จอดนานๆ 3-4เดือน ทำยังไงไม่ให้แบตเตอรี่หมดไฟซื้อแผงโซล่าเซล ขนาด 20-30วัตต์ ใช้แผ่นเดียว นำมาชาร์จแบตในรถยนต์ด้วยพลังแสงอาทิตย์ ใช้สายไฟต่อตรงเข้าแบตเตอรี่เลย ทำปากคีบขั้วแบต บวก-ลบ แผงโซล่าเซลมีกระแสไหล 1.2 แอมป์ กระแสต่ำไม่ร้อน ไม่อาร์กไหม้ จ่ายเลี้ยงไฟแบตไว้ในช่วง 13.0-13.4โวลท์ กลางวันมีแสงสว่างก็จะมีไฟชาร์จแบต กลางคืนไม่มีแสงก็ไม่มีไฟชาร์จ กลางคืนแบตฯได้พักคายประจุบ้าง แม้ชาร์จไฟทั้งวันก็ไม่เกิน 13.5โวลท์ ไม่โอเว่อร์โหลด ไม่ใช้ไฟบ้าน เสียบไฟบ้านทิ้งไว้อาจเกิดการชอร์ตไหม้ ใช้แผงโซล่าเซลจึงปลอดภัย ใช้ไฟแสงอาทิตย์ฟรี รถจอดนานเป็นปี ก็มีไฟชาร์จแบตฯตลอดทุกวันครับ

มีรถยนต์จอดทิ้งไว้นานๆ 3-6เดือน ไม่สตาร์ทเครื่องยนต์บ้างเลย จอดรถยนต์นานๆแบตเตอรี่อาจหมดไฟ

ซื้อแผงโซล่าเซลล์ 30W ซื้อสายไฟยาว 5เมตร ซื้อปากคีบ นำมาประกอบเข้าด้วยกัน สำหรับคีบชาร์จแบตเตอรี่ได้เลย โดยไม่ต่ออุปกรณ์ควบคุมอะไรอีก

ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 20วัตต์ จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ได้สูงสุด 21.6โวลท์ จ่ายกระแสได้สูงสุด 1.12แอมป์

นำแผงโซล่าเซลล์ไปวางไว้บนหลังคา บริเวณที่โดนแดดตลอดวัน หรือพยายามให้โดนแดดมากที่สุด

วัดไฟโดยยังไม่มีโหลด ไม่ได้ต่ออุปกรณ์ จะวัดไฟได้สูงสุด 21.6โวลท์ ถ้าต่อโหลดจะจ่ายไฟได้สูงสุดเพียง 18โวลท์ ระดับไฟไม่ทำให้ชอร์ต ปลอดภัยแน่นวล

ใช้ปากคีบขั้วแบตเตอรี่ จะวัดไฟได้ 12-13 โวลท์ วัดกระแสได้ 1.12 แอมป์

อยากดัดแปลงให้ชาร์จกระแส 2แอมป์

เดินสายไฟจากแผงโซล่าเซลบนหลังคามาที่แบตเตอรี่รถยนต์

เดินสายไฟจากหลังคาโรงรถลงมาที่รถยนต์ง่ายๆ

นำสายไฟและปากคีบเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่รถยน์

ต่อปากคีบขั้วบวกและลบ เข้าแบตเตอรี่ได้ตรงๆโดยไม่ต้องผ่านวงจรควบคุมไฟ เพราะระดับไฟจากแผงโซล่าเซลจะชาร์จไม่เกิน 13.5โวลท์. ไม่เกิดโอเว่อร์ชาร์จ ไม่มีไฟเกิน(ปกติไดชาร์จไฟแบต จะอยู่ในช่วง 13.5-14.5โวลท์) จึงไม่ต้องสิ้นเปลืองวงจรควบคุมการชาร์จ

ชาร์จไฟแบตเตอรี่ทุกวัน ไม่เกิน 13.5โวลท์ ไม่ชาร์จไฟเกิน ไม่เกิดโอเว่อร์ชาร์จ แบตไม่ร้อน น้ำกรดไม่เดือดดาล 

ข้อดีคือ กลางวัน(มีแสงอาทิตย์) จะมีไฟชาร์จแบตเตอรี่ 13.4โวลท์ ฟรีทุกวัน พอตกกลางคืน(ไม่มีแสงอาทิตย์) ก็ไม่มีไฟชาร์จ แบตเตอรี่ก็ได้พักตัวเอง คายประจุบ้าง เป็นอัตโนมัติทุกวัน

จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น