ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 12 เมษายน 2564 เวลา 09:31:34      ถูกเปิดอ่านแล้ว 1083 ครั้ง  1083 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      กิจกรรม      ข่าวสารภายนอก      ข่าวสารภายนอก

พ.ร.บ.ปกปิดข่าวสารราชการ ซุกทุจริตปิดปากประชาชน

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


พ.ร.บ.ปกปิดข่าวสารราชการ ซุกทุจริตปิดปากประชาชน


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ระบอบปิดหูปิดตาประชาชน
ร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. … ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ มีข้อน่ากังวลต่างจาก พ.ร.บ. ฉบับ 2540 หลายประการ เช่น ความโปร่งใส เพราะรัฐสามารถใช้ดุลยพินิจปฏิเสธคำขอข้อมูลข่าวสารได้ พูดง่ายๆ คือสิทธิ์ที่ประชาชนจะเข้าไปตรวจสอบการทำงานของรัฐนั้นถูกบีบแคบแทบไม่เหลือ 

เท่ากับว่ารัฐได้วางทีท่าเป็นเจ้าของข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะหากข้อมูลนั้นเกี่ยวกับความมั่นคงและสถาบันฯ หากเจ้าหน้าที่รัฐเปิดเผยก็อาจมีโทษพ่วงไปด้วย 

เมื่อประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ รัฐมีอำนาจในการควบคุมการเปิดเผยหรือปิดบังข้อมูล การตรวจสอบเพื่อสร้าง ‘รัฐบาลเปิดเผย’ หรือ open government ยิ่งเป็นไปได้ยาก และพฤติการณ์เช่นนี้อาจเป็นช่องทางซุกซ่อนเรื่องทุจริตและปิดปากประชาชนอย่างถูกกฎหมายก็ได้ 

อ่านข้อน่ากังวลของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ฉบับใหม่โดย ณรงค์ศักดิ์ เนียมสอน ได้ที่นี่: 

#TRSpecialContent
#ไม่เอาพรบข้อมูลข่าวสาร

วันที่ 2 เม.ย. 64 นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2564 เห็นชอบเสนอร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่...) พ.ศ.... อันเป็นการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 เพื่อเสนอให้รัฐสภาพิจารณา ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น ซึ่งเมื่อตนได้พิจารณาเนื้อหาที่ได้มีการแก้ไขก็เห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้กำลังเปลี่ยนหลักการของกฎหมายที่ได้ออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่เน้นการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” กลายเป็น “ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น”

ที่มาจาก 
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น