ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 17 เมษายน 2564 เวลา 07:09:37      ถูกเปิดอ่านแล้ว 1687 ครั้ง  1687 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      แบตเตอรี่      แบตเตอรี่      แบตเตอรี่รถยนต์

DIY แผงโซล่าเซล กระแส 2A. ชาร์จไฟแบตเตอรี่รถยนต์

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


DIY แผงโซล่าเซล กระแส 2A. ชาร์จไฟแบตเตอรี่รถยนต์รถยนต์จอดไว้นานๆหลายเดือน แบตเตอรี่อาจหมดไฟ ดัดแปลง DIY ใช้แผงโซล่าเซล ให้มีกระแส 2A.  ชาร์จไฟแบตฯด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้กระแสชาร์จไฟ 2A. ระดับไฟ 13.0 - 13.5โวลท์ เข้าแบตเตอรี่ทุกๆวัน โดยใช้ไฟฟรีๆจากแสงอาทิตย์ ไม่ใช้ไฟบ้านซึ่งอาจไม่ปลอดภัย เมื่อเสียบปลั๊กไฟไว้นานๆอาจเกิดการชอร์ต

จากบทความที่แล้ว

ใช้แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 20วัตต์ ที่จ่ายกระแส 1.13A ใช้จำนวน 2 แผง นำมาต่อขนานกัน ทำให้ได้กระแสรวมกัน เท่ากับ 2.26A. โดยมีระดับไฟ DC = 18โวลท์

เปิดดู facebook.com/104119221291120/posts..

ใช้แผงโซล่าเซล จำนวน 2แผง เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้า จ่ายกระแส 2A.

เชื่อมต่อสายไฟชั่วคราว สำหรับเคลื่อนย้ายได้

วัดไฟได้ 21.8โวลท์(ไม่มีโหลด) เมื่อต่อโหลดจะจ่ายไฟได้สูงสุด 18โวลท์ 2.26A.

ต่อสายไฟบวกและลบ ปากคีบที่ขั้วแบตเตอรี่

วัดไฟชาร์จแบตได้ 13.2โวลท์ วัดกระแสสูงสุดได้ 2A. สรุปว่าทำได้จริง

ตรวจสอบการจ่ายกระแสไฟของแผงโซล่าเซล เปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆ โดยแผงโซล่าเซลจ่ายกระแสได้ถึง 0.9 - 1.0A เท่าๆกัน

ชาร์จไฟแบตได้สูงสุด 13.5 โวลท์ ต่อวัน โดยไม่ทำให้เกิดโอเว่อร์ชาร์จ  มีไฟเข้าแบตฯไม่เกิน 14โวลท์ กระแสไม่เกิน 2A. ปลอดภัย แบตไม่ร้อน น้ำกรดไม่เดือด ไฟไม่เกิน 13.5โวลท์  แต่ระวังอย่าให้ปากคีบขั้วบวก-ลบ หลุดไปชอร์ตกัน
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น