ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 28 มิถุนายน 2564 เวลา 12:44:04      ถูกเปิดอ่านแล้ว 1306 ครั้ง  1306 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      BLACKPINK      BLACKPINK      BLACKPINK

ลิซ่า BLACKPINK คือแรงบันดาลใจ น้องชนม์ สาวเผ่าม้งใจศิลป์

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


ลิซ่า BLACKPINK คือแรงบันดาลใจ น้องชนม์ สาวเผ่าม้งใจศิลป์ลิซ่า BLACKPINK คือแรงบันดาลใจ น้องชนม์ สาวเผ่าม้งใจศิลป์ นักวาดภาพ ยึดถือลิซ่าเป็นต้นแบบของคนสู้ชีวิต มุ่งมั่นทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จ

จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น