LiLi FILM [The Movie]

ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 6 กันยายน 2554 เวลา 21:00:16      ถูกเปิดอ่านแล้ว 4811 ครั้ง  4811 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      ระบบไฟฟ้า      ไฟฟ้ากำลัง      เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เดินทางนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่ายไฟที่สถานีโทรทัศน์ จ.แพร่

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


เดินทางนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่ายไฟที่สถานีโทรทัศน์ จ.แพร่      เพิ่งเดินทางกลับจาก..การเดินทางนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปสำรองที่สถานีโทรทัศน์ จ.แพร่ ในระหว่างวันที่ 3 - 6 กันยายน 2554  รายละเอียดเป็นหัวข้อกิจกรรม แต่ยังไม่ได้สร้างหน้ากระดานกิจกรรม (ทำงานมาหลายอย่างแต่ไม่มีที่เขียนบทความ) จึงนำมาขึ้นไว้ในกระดานบทความเชิงช่างฯ ก่อน วันหลังหากมีหน้ากิจกรรมแล้วค่อยทำการย้ายบทความไป
 
      เป็นการนำเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าขึ้นรถบรรทุกไปเพื่อจอดไว้ จ่ายไฟฟ้าสำรองที่สถานีโทรทัศน์ จ.แพร่ เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ ในระหว่างการเปลี่ยนเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าประจำสถานีโทรทัศน์ มีข้อมูล ความรู้ดีๆ จึงนำมาเขียนให้อ่านกัน แก้เบื่อ...

นี่เป็นชุดคอนโทรลเก่า ที่ต้องรื้อออกไป มีชุดกล่องควบคุม ยี่ห้อ Lovato เป็นชุดโปรแกรมควบคุมการทำงาน ซึ่งวันหลังจะนำคู่มือและวงจรควบคุมมาฝาก มีระบบควบคุมแมกเนติกส์ไฟฟ้า 3 เฟส รีเลย์ควบคุมการสตาร์ทเครื่องยนต์ และสายควบคุมระบบการทำงานของเครื่องยนต์ ถ้าว่าง..ก็จะทำให้เสร็จแล้วนำมาเขียนบทความ ถ้าไม่ว่าง...ความรู้มันก็อยู่ในหัว นานไปอาจลืมเลือนได้...อย่าว่ากันนะ ( ในสมอง..หน่วยความจำมีน้อย หน่วยความลืมมีเยอะ... )

เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าตัวเก่าที่จะถอดออก ยี่ห้อ John Deere จ่ายกำลังไฟฟ้า 50KW มีชุดควบคุมต่อกับระบบ Control เป็นสายไฟ 10 เส้น ที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านข้างของเครื่องยนต์ (มีสายอะไรบ้าง? อยู่ในสมุดโน๊ต คงไม่มีใครอยากรู้...) และมีชุด AVR เป็นแผงสีดำในฝาบนหลังเครื่องด้านขวามือของรูปภาพ

ระบบ Control เดิม มีชุดรีเลย์ควบคุมการทำงานมาจากชุดควบคุม Lovato ดังนี้
 
- เมื่อกดปุ่มสตาร์ท ที่ชุดควบคุมของ Lovato
- รีเลย์ตัวที่ 1 จะต่อหน้าสัมผัสจ่ายไฟ 12Vdc ให้กับโซลินอยด์น้ำมันเชื้อเพลิง
- รีเลย์ตัวที่ 2 ทำหน้าที่ สตาร์ทเครื่องยนต์ (ป้อนไฟ 12Vdc ไปหมุนไดสตาร์ท)
- เมื่อเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าทำงาน ไฟ D+ ของ Alternator ของเครื่องยนต์ จะป้อนกลับมาที่ชุดควบคุมของ Lovato
- หากมีไฟ D+ (เครื่องยนต์ทำงานมีการจ่ายไฟ 380Vac) ชุดควบคุมของ Lovato จะสั่งรีเลย์ตัวที่ 2 ให้ตัดไฟ (ไดสตาร์ทหยุดหมุน)
- หากไม่มีไฟ D+ ภายใน 5 วินาที  รีเลย์ตัวที่ 2 จะตัดไฟที่ป้อนไปที่ไดสตาร์ท(ทำให้หยุดหมุน)
- พร้อมกันนั้น รีเลย์ตัวที่ 1 จะตัดไฟ 12Vdc ที่จ่ายให้กับโซลินอยด์น้ำมันเชื้อเพลิง
- และพร้อมกันนั้น เมื่อไม่มีไฟ D+ จ่ายกลับมา ภายใน 10 วินาที ระบบ Control จะเริ่มทำการสตาร์ทใหม่ทั้งหมด
- หากสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วไม่ติด โปรแกรมถูกสั่งให้ ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ ไป 10 รอบ จึงหยุดการทำงาน (เป็นการโปรแกรมไว้ ซึ่งเข้าไปปรับตั้งค่าได้ )
- เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ได้แล้ว(ครบ 10 รอบ) รีเลย์ตัวที่ 3 จะจ่ายไฟไปยัง Horn ทำให้แตรเกิดเสียงดังหนวกหูชาวบ้าน...
 
- รีเลย์ตัวที่ 4 ควบคุม Magnetic ด้านซ้ายมือ เพื่อจ่ายไฟจากการไฟฟ้าภูมิภาค (Main)
- รีเลย์ตัวที่ 5 ควบคุม Magnetic ด้านขวามือ เพื่อจ่ายไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Gen)

ด้านล่างของชุด Control เป็นแมกเนติกส์สวิตซ์ 2 ชุด ด้านซ้ายมือเป็นชุดเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าภูมิภาค(Main) ส่วนชุดด้านขวามือเป็นชุดเชื่อมต่อกับเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า(Gen) ถูกควบคุมด้วยไฟฟ้า 220Vac สลับกันด้วยไฟจาก Main และ Gen
 
 - หากมีไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าภูมิภาค จะมีไฟ 220Vac จาก Main มาควบคุมให้ Magnetic ด้านซ้ายจ่ายไฟฟ้าจาก Main เข้า MDB
 
 - หากต้องการจ่ายไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบควบคุมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ และจ่ายไฟ 220Vac มาควบคุม Magnetic ด้านขวา จ่ายไฟฟ้าจาก Gen เข้า MDB
 
คร่าวๆก็มีดังนี้ ส่วนวงจร วิธีการทำงานของคอนโทรลและรูปภาพอุปกรณ์ หากว่าง...จะนำมาเขียนเป็นบทความ (แต่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อบทความเป็นหัวข้อใด..??)

    ในรูปเป็นชุดควบคุม InteliLite AMF20 และบริษัทรับติดตั้งเครื่องยนต์ ทำการดัดแปลงใหม่ โดยติด Digital Multimeter เพื่ออ่านค่ากระแส,แรงดันไฟฟ้า และ Hz. มีหน้าปัดวัดรอบเครื่องยนต์แบบเข็ม ใช้ติดตั้งเข้ากับเครื่องยนต์ CATERPILLAR ที่จ่ายกำลังไฟฟ้าขนาด 175KVA มีคู่มือและลายวงจร ATS ผมถอดแบบวงจรออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาเขียนบทความเพราะยังไม่ว่าง...(มีรูปภาพประกอบและลายวงจรไฟฟ้าแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาเขียน เพราะต้องแยกเป็นหัวข้อเป็นระบบงานไฟฟ้า, เครื่องยนต์ และ ATS ซึ่งตอนนี้ผมไปสนุกสนานกับการถ่ายทำรายการวิดีโอ เพื่อตัดต่อขึ้น MCOT-1 อยู่ครับ...)
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น