BLACKPINK - Ice Cream (with Selena Gomez) M/V

ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 15 มีนาคม 2560 เวลา 11:29:11      ถูกเปิดอ่านแล้ว 2664 ครั้ง  2664 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      การเกษตร      การเกษตร      การเกษตร

ลองทำเครื่องตะบันน้ำ ใช้ส่งน้ำขึ้นที่สูง

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


ลองทำเครื่องตะบันน้ำ ใช้ส่งน้ำขึ้นที่สูง


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ทดลองออกแบบจำลองทำเครื่องตะบันน้ำ ดึงน้ำขึ้นที่สูงโดยไม่ใช้ไฟฟ้า เรียนรู้หลักการ วิธีการสร้าง และรู้ราคาต้นทุน
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่รออัพโหลดภาพวิดีโอ
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ทดลองใช้วาวด์ขนาด 1 นิ้ว
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

เย้..น้ำไหลขึ้นแว้ว

รออัพโหลดภาพวิดีโอ
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ทดลองเพิ่มความสูงระดับน้ำเข้า
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ทดลองเพิ่มความสูงระดับน้ำออก
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น