ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20:28:55      ถูกเปิดอ่านแล้ว 472 ครั้ง  472 / 0 ครั้ง
ประเภท : [ บทความ ]      การเกษตร      การเกษตร      การเกษตร

เที่ยวงานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถิ่นบ้านเฮาก็มีสิ่งดีๆ

http://99thai.com แฟนที่ 99thai.com


เที่ยวงานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถิ่นบ้านเฮาก็มีสิ่งดีๆเที่ยวงานเกษตร มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ถิ่นบ้านเฮาก็มีสิ่งดีๆ

หาต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มาปลูกสะหน่อย

ต้นละ 80 บาท แต่ขาย 3 ต้น ราคา 200 บาท

จัดมา 6 ต้น ราคารวม 400 บาท
จัดทำโดย 99Thai เทคโนโลยี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น